TIN TỨC MỚI

Thông báo nhận báo giá và mời tham gia gói thầu Tư vấn lập Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa một số hạng mục công trình trụ sở cơ quan Sở Nội vụ và đơn vị trực thuộc năm 2023 và các năm tiếp theo
Ngày đăng 08/11/2023 | 11:20 AM  | View count: 782

Thực hiện Quyết định số 4294/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục bảo dưỡng, sửa chữa một số hạng mục công trình trụ sở cơ quan Sở Nội vụ và đơn vị trực thuộc năm 2023 và các năm tiếp theo của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Ngày 07/11/2023, Sở Nội vụ Hà Nội đã có Thông báo số 3343/TB-SNV; Chi cục Văn thư – Lưu trữ có Thông báo số 175/TB-VTLT về việc nhận báo giá và mời tham gia gói thầu Tư vấn lập Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa một số hạng mục công trình trụ sở cơ quan Sở Nội vụ và đơn vị trực thuộc năm 2023 và các năm tiếp theo của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội (văn bản kèm theo).

Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị tư vấn có đủ năng lực, điều kiện tham gia gói thầu. Hồ sơ tham gia gồm báo giá và hồ sơ năng lực thực hiện việc tư vấn lập Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật.

Báo giá và hồ sơ năng lực của các đơn vị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/11/2023 để hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Đầu mối tiếp nhận thông tin:

- Gói thầu sửa chữa, bảo dưỡng công trình trụ sở cơ quan Sở Nội vụ xin liên hệ đồng chí Nguyễn Việt Phương, Phó Chánh Văn phòng Sở (ĐT: 0976697451).

- Gói thầu sửa chữa, bảo dưỡng công trình trụ sở Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Sở Nội vụ xin liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Tầu, Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp (ĐT: 0904106854).