TIN TỨC MỚI

Phê duyệt chi tiêu và kế hoạch tuyến dụng công chức Chi huy trưởng Quân sự cấp xã trên địa bàn huyện Thanh Oai
Ngày đăng 14/11/2023 | 9:17 AM  | View count: 1255

Ngày 09/11/2023, UBND huyện Thanh Oai ban hành Quyết định số 12137/QĐ-UBND về việc phê duyệt chi tiêu và kế hoạch tuyến dụng công chức Chi huy trưởng Quân sự cấp xã trên địa bàn huyện Thanh Oai.

Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng: 01 người tại UBND xã Thanh Thùy.

Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã thực hiện bằng hình thức xét tuyển, nguồn xét tuyển từ quy hoạch của xã.

Nội dung tuyển dụng: Hội đông tuyển dụng căn cứ hồ sơ, đối chiếu các tiêu chuẩn để xác định người trúng tuyển nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định.

Mức thu phí dự tuyển: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu dự kiến: 500.000 đồng/thí sinh.

Thời gian tổ chức tuyển dụng:

Từ 07h30 ngày 13/11/2023 đến 16h30ngày 12/12/2023: Bố trí người trực, thu nhận Phiếu đăng ký và hô sơ dự’ tuyên (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

  • Từ ngày 13/12/2023 đến hết ngày 15/12/2023: Kiểm tra Phiếu, hồ sơ, lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện.
  • Từ ngày 18/12/2023 đến hết ngày 22/12/2023: Tổ chức xét tuyển đối với người dự tuyển; Thông báo kết quả xét tuyển.

Từ ngày 26/12/2023: Người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng; UBND huyện ban hành quyết định tuyển dụng.

Quyết định số 12137/QĐ-UBND của UBND huyện Thanh Oai