TIN TỨC MỚI

Ngành nội vụ Thành phố đổi mới, khoa học, khách quan, chủ động, kịp thời
Ngày đăng 15/03/2024 | 9:28 AM  | View count: 63

Đây là phương châm hành động để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm quý II và các tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ Thành phố được đồng chí Trần Đình Cảnh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở quán triệt tại hội nghị giao ban Quý I Khối quận, huyện, thị xã được tổ chức tại quận Bắc Từ Liêm ngày 14/3/2024.

Quang cảnh Hội nghị

Với tinh thần quyết liệt vào cuộc, ngay từ tháng đầu năm, Sở Nội vụ đã chỉ đạo ban hành và trình UBND Thành phố ban hành các kế hoạch công tác theo lĩnh vực phụ trách, theo đó trong quý 1 và quý 2 năm 2024 ngành sẽ triển khai nhiều nội dung công việc lớn, mới và khó.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở đã trực tiếp trả lời các câu hỏi và hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đình Cảnh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở đã nhấn mạnh một số yêu cầu đối với trách nhiệm của đội ngũ công chức ngành Nội vụ và định hướng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, ngành Nội vụ phải là ngành đi đầu, nêu gương trong thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu giải quyết công việc; tuyệt đối nói không với tình trạng né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc.

Thứ hai, luôn chủ động trong tham mưu, triển khai các cơ chế chính sách một cách bài bản, khoa học, khách quan. Các kế hoạch công tác năm của Sở, của các đơn vị phải được cụ thể hóa theo tinh thần rõ người, rõ trách nhiệm để kiểm soát tốt tiến độ, hiệu quả triển khai.

Thứ ba, tập trung cao độ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Ngành như: hoàn thành sớm việc xây dựng, trình phê duyệt đề án vị trí việc làm đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình biên chế, năng lực đội ngũ để làm tiền đề cho việc tuyển dụng, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. hoàn thành đề án sắp xếp đơn vị hành chính của các xã, phường, thị trấn theo đúng tiến độ. Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với công chức, viên chức thuộc Thành phố sau khi Chính phủ ban hành các quy định, hướng dẫn chi tiết việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2024; rà soát trình bổ sung biên chế khối giáo dục cho các địa phương; đối với công tác đào tạo bồi dưỡng, đẩy nhanh tiến độ triển khai, tập trung vào các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng gắn với nhu cầu của thực tiễn quản lý; tổ chức kỷ tuyển dụng công chức năm 2024; tổ chức các phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô… hoàn thiện ban hành các văn bản triển khai quy định theo luật thi đua khen thưởng có hiệu lực từ 1/2024. Trong công tác thanh tra kiểm tra, đặc biệt chú trọng hoạt động kiểm tra công vụ gắn với nội dung thực hiện Chỉ thị 24 của Thành ủy về nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính, trách nhiệm giải quyết công việc. Về công tác chuyển đổi số của ngành, năm 2024 chính thức đưa vào khai thác phần mềm quản lý CBCCVC Thành phố, đây là công cụ quản trị hiệu quả dữ liệu nhân sự của toàn Thành phố. Tập trung nghiên cứu xây dựng phần mềm lưu trữ điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố…

Việc tổ chức Hội nghị giao ban Quý I giữa Sở Nội vụ với Trưởng các phòng Nội vụ 30 quận, huyện, thị xã nhằm kịp thời hướng dẫn, gỡ khó khăn vướng mắc cho các địa phương trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của ngành. Hội nghị cũng là dịp để các phòng nội vụ quận, huyện trao đổi, chia sẽ những kinh nghiệm, cách làm hay trong thực tiễn.