TIN TỨC MỚI

Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2024
Ngày đăng 13/05/2024 | 2:49 PM  | View count: 394

Ngày 26/4/2024, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 1461/SNV-TT về việc triệu tập học viên tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2024.

Lớp tập huấn được tổ chức vào các ngày 14-17/5/2024

Thực hiện Kế hoạch số 753/KH-SNV ngày 14/3/2024 của Sở Nội vụ về Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2024; Quyết định số 23129/QĐ-SNV ngày 15/3/2024 của Sở Nội vụ về việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2024,

Sở Nội vụ triệu tập học viên tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian

- Lớp 1 (Sở, ban, ngành): ngày 14,15/5/2024 (buổi sáng từ 08h15 đến 11h30 phút; buổi chiều từ 13h30 đến 17h00);

- Lớp 2 (UBND các quận, huyện, thị xã): ngày 16,17/5/2024 (buổi sáng từ 08h15 đến 11h30 phút; buổi chiều từ 13h30 đến 17h00).

2. Địa điểm

Hội trường tầng 3, Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố, số 20 Huỳnh Thúc kháng, Đống Đa, Hà Nội.

Văn bản triệu tập

Danh sách lớp sở, ban, ngành

Danh sách lớp quận, huyện, thị xã

Công văn số 3921/SNV-CCVTLT

Thông tư số 10/2022/TT-BNV