TIN TỨC MỚI

Quy chế xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 28/05/2024 | 9:14 PM  | View count: 134

Ngày 23/5/2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa

Theo đó,  Quy chế quy định về đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, hình thức biểu dương, khen thưởng và quy trình xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quy chế áp dụng đối với  Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức có liên quan; Cá nhân là người Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đạt tiêu chuẩn theo quy định (Đối với cá nhân là người đứng đầu doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc tổ chức kinh tế khác thì doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế đó phải đảm bảo hoạt động đúng quy định của pháp luật).

Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;  Có những hành động đẹp, việc làm tốt, mang lại lợi ích cho người dân, cơ quan, đơn vị, cộng đồng và xã hội, có sức lan tỏa để mọi người học tập, làm theo.

Quy trình xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” được thực hiện theo 02 bước: (1) Sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; quận, huyện, thị xã; đơn vị trực thuộc Thành phố phát hiện, xét và tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho cá nhân thuộc phạm vi quản lý của địa phương, cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân có việc làm tốt tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Lựa chọn cá nhân có việc làm tốt có phạm vi ảnh hưởng cấp Thành phố, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố). (2) Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố) thực hiện thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho cá nhân có việc làm tốt do các địa phương, cơ quan, đơn vị đề nghị. Chủ động phát hiện việc làm tốt của các cá nhân và phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị thẩm định thành tích, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng thưởng. 

Tại Quy chế, UBND Thành phố giao Sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; quận, huyện, thị xã; đơn vị trực thuộc Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền; thường xuyên phát hiện và biểu dương, khen thưởng kịp thời; tích cực giới thiệu các gương người tốt, việc tốt tiêu biểu để Thành phố tặng thưởng.

Các cơ quan truyền thông, tuyên truyền và cơ quan báo chí của thành phố Hà Nội: chủ động phát hiện, thông tin về các cá nhân có hành động đẹp, việc làm tốt để các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng kịp thời; phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa, mọi người học tập, làm theo.

Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố) có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị lựa chọn, giới thiệu đại biểu để mời tham dự Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt của Thành phố vào dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10). Hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; quận, huyện, thị xã; đơn vị trực thuộc Thành phố tổ chức thực hiện Quy chế đảm bảo hiệu quả.