TIN TỨC MỚI

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2024 và kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2024
Ngày đăng 07/06/2024 | 11:58 AM  | View count: 5194

Ngày 05/6/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1965/TB- HĐTD về kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2024 và kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2024.

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức của thành phố Hà Nội năm 2024, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội đã ban hành Thông báo số 1402/TB-SNV ngày 24/4/2024 về việc tuyển dụng công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2024;  trong đó, quy định thời gian nhận phiếu dự tuyển công chức thành phố Hà Nội, từ 8h00 ngày 02/5/2024 đến 17h ngày 31/5/2024.

Đến thời điểm kết thúc thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024 đã tiếp nhận được 1.311 phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2024.

Căn cứ Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024 đã họp và thống nhất:

1. Số phiếu hợp lệ đăng ký thi tuyển công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2024 là 1.272 phiếu (Danh sách tại Phụ lục 1 đính kèm).

2. Số phiếu không hợp lệ đăng ký thi tuyển công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2024 là 39 phiếu (Danh sách tại Phụ lục 2 đính kèm).

Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024 thông báo tới các ông, bà có tên tại danh sách nêu trên để biết và thực hiện các nội dung sau:

- Kiểm tra, rà soát các dữ liệu thông tin cá nhân đăng ký dự thi (Họ và tên; ngày tháng năm sinh; trình độ chuyên môn, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí thi tuyển; vị trí đăng ký thi tuyển; đối tượng miễn thi ngoại ngữ; ngoại ngữ đăng ký dự thi; đối tượng ưu tiên…)

- Trường hợp có phản ánh, kiến nghị liên quan đến điều kiện, tiêu chuẩn dự thi; phiếu đăng ký thi tuyển không hợp lệ hoặc có thông tin chưa chính xác theo danh sách của Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024, đề nghị các ông, bà gửi đơn về Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024 trước 17h00 ngày 10/6/2024 (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ thành phố Hà Nội; địa chỉ: Số 18B phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; số điện thoại liên hệ: 024.3933.5176) để xem xét và giải quyết theo thẩm quyền.

Sau thời gian quy định, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024 không xem xét các phản ánh, kiến nghị về nội dung nêu trên.

 

Thông báo số 1965/TB- HĐTD

Danh sách phiếu đăng ký hợp lệ

Danh sách phiếu đăng ký không hợp lệ