TIN TỨC MỚI

Mời cung cấp bản quyền phần mềm thi trắc nghiệm phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2024
Ngày đăng 14/06/2024 | 9:11 AM  | View count: 986

Ngày 14/6/2024, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2095/SNV-VP về việc cung cấp bản quyền phần mềm thi trắc nghiệm phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2024 (lần 02).

Căn cứ Quyết định số 23856/QĐ-SNV ngày 06/6/2024 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí tổ chức tuyển dụng công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2024;

Ngày 11/6/2024 Sở Nội vụ có Công văn số 2055/SNV-VP về việc cung cấp bản quyền phần mềm thi trắc nghiệm phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2024.

Trên cơ sở năng lực và kinh nghiệm của Quý Công ty, Sở Nội vụ Hà Nội đề nghị Quý Công ty đánh giá kỹ năng, các điều kiện an toàn thông tin để cung cấp bản quyền phần mềm thi trắc nghiệm, cụ thể như sau:

- Tổng số thí sinh dự thi: 1272 người

- Nội dung: 02 môn thi trắc nghiệm trên máy tính:

+ Môn Kiến thức chung: Số lượng câu hỏi: 60 câu hỏi. Thời gian thi 60 phút.

+ Môn Ngoại ngữ: Số lượng câu hỏi 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.

- Yêu cầu về phần mềm: Đáp ứng các tính năng cần thiết theo yêu cầu của kỳ thi, khả năng tải 300 tài khoản truy cập cùng lúc;

- Cài đặt và kiểm thử phần mềm: Bố trí cài đặt và hỗ trợ công tác kiểm thử phần mềm thi trực tuyến theo thời gian yêu cầu của Sở Nội vụ;

- Thuê bản quyền phần mềm và nhân sự hỗ trợ kỹ thuật:

+ Thời gian sử dụng phần mềm: Từ  8h30 ngày 24/6/2024 đến 17h00 ngày 29/6/2024.

+ 02 người hỗ trợ kỹ thuật quản lý máy chủ (đề nghị Công ty cung cấp danh sách cho Sở Nội vụ).

+ Đề nghị Công ty báo giá kinh phí thuê bản quyền phần mềm.

Để triển khai các công việc kịp tiến độ tổ chức kỳ thi, đề nghị Quý Công ty có văn bản phúc đáp Sở Nội vụ trước 17 gờ ngày 18/6/2024 để hoàn thiện các thủ tục ký kết hợp đồng theo quy định.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Công ty./.

Công văn số 2095/SNV-VP