TIN TỨC MỚI

Cập nhật - Thông báo danh sách người đăng ký thi tuyển công chức không nộp phí thi tuyển và không được tham dự kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024
Ngày đăng 19/06/2024 | 4:35 PM  | View count: 5625

Ngày 18/6/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024 ban hành Thông báo số 2119/TB-HĐTD về danh sách người đăng ký thi tuyển công chức không nộp phí thi tuyển và không được tham dự kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024.

Căn cứ Thông tư số 92/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Thực hiện Kế hoạch số 1396/KH-SNV ngày 24/4/2024 của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội về việc tuyển dụng công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2024;

Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024 đã ban hành Thông báo số 2045/TB-HĐTD ngày 11/6/2024 về danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024; Thông báo số 2045/TB-HĐTD ngày 11/6/2024 về nộp phí tuyển dụng công chức năm 2024.

Sau thời hạn kết thúc việc nộp phí tuyển dụng công chức năm 2024, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024 thông báo danh sách 253 người đăng ký thi tuyển công chức không nộp phí thi tuyển và không đủ điều kiện tham gia thi tuyển theo quy định.

Các thí sinh đối chiếu nếu có sai sót kỹ thuật (do hệ thống mạng thanh toán trực tuyến, do ngân hàng gửi chậm thanh toán) mang minh chứng về việc đã hoàn thành thanh toán lệ phí thi tuyển trực tuyến đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính của Sở Nội vụ trước 11h00 ngày 20/6/2024 để tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền.

Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024 thông báo đến người dự tuyển có tên trong danh sách để biết../.

Thông báo số 2119/TB-HĐTD

Danh sách người đăng ký thi tuyển công chức không nộp phí thi tuyển