TIN TỨC MỚI

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024
Ngày đăng 22/06/2024 | 9:14 AM  | View count: 10010

Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024 ban hành Thông báo số 2166/TB-HĐTD ngày 20/6/2024 về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024.

Trung tâm Đào tạo, Tư vấn công nghệ thông tin và Truyền thông

Thực hiện Kế hoạch số 1396/KH-SNV ngày 24/4/2024 về việc tuyển dụng công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2024; Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 2038/TB-HĐTD ngày 10/6/2024 về kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký dự xét tuyển công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ; Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội thông báo triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển công chức vòng 1 năm 2024 như sau:

1. Thời gian triệu tập thí sinh

Ngày 26/6/2024:

- 7 giờ 45 phút: ca thi số 1 (Tập trung khai mạc tại Hội trường)

- 13 giờ 00 phút: ca thi số 2

- 15 giờ 15 phút: ca thi số 3

Ngày 27/6/2024:

7 giờ 45 phút: ca thi số 4

2. Địa điểm tổ chức kỳ thi:

 Hội đồng tuyển dụng tổ chức thi tuyển công chức vòng 1 năm 2024 tại Trung tâm Đào tạo, Tư vấn công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông; địa chỉ: Số 1 Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

3. Hình thức thi

 - Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:

+ Phần I: Môn Kiến thức chung: 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; 2 quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác. Thời gian thi 60 phút.

+ Phần II: Môn Ngoại ngữ: 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong thứ tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút.

4. Danh sách ca thi, phòng thi

Danh sách ca thi, phòng thi và số báo danh dự thi của thí sinh theo Phụ lục 1 của Thông báo.

5. Một số lưu ý đối với thí sinh

 - Thí sinh tham kỳ thi phải có mặt tại địa điểm làm thủ tục dự thi theo đúng thời gian quy định.

- Yêu cầu: Khi đến dự thi, thí sinh phải mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh (Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác theo quy định); trang phục gọn gàng, lịch sự.

- Các thí sinh chủ động nghiên cứu học tập nội quy, quy chế kỳ thi theo Phụ lục 2 của Thông báo này.

- Các thí sinh tham dự ca thi số 1 tập trung vào lúc 7 giờ 45 phút, ngày 26/6/2024 tại Hội trường tầng 5, Trung tâm Đào tạo, Tư vấn công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông (địa chỉ: Số 1 Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) để tham dự Lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024.

Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024 thông báo đến các thí sinh có tên trong danh sách dự thi tuyển được biết và thực hiện./

Thông báo số 2166/TB-HĐTD

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3