thông tin đấu thầu

Mời cung cấp bản quyền phần mềm thi trắc nghiệm phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2024

Ngày đăng 14/06/2024 | 09:11 AM  | View count: 986
Ngày 14/6/2024, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2095/SNV-VP về việc cung cấp bản quyền phần mềm thi trắc nghiệm phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2024 (lần 02).

Thông báo nhận báo giá và mời tham gia gói thầu Tư vấn lập Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa một số hạng mục công trình trụ sở cơ quan Sở Nội vụ và đơn vị trực thuộc năm 2023 và các năm tiếp theo

Ngày đăng 08/11/2023 | 11:20 AM  | View count: 779
Thực hiện Quyết định số 4294/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục bảo dưỡng, sửa chữa một số hạng mục công trình trụ sở cơ quan Sở Nội vụ và đơn vị trực thuộc...

Thư mời gửi báo giá cung cấp dịch vụ phần mềm thi trắc nghiệm

Ngày đăng 22/09/2022 | 04:02 PM  | View count: 3056
Thực hiện Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã...

Mời tham gia lập Đề cương và dự toán chi tiết các hạng mục đầu tư của Sở Nội vụ

Ngày đăng 18/09/2019 | 10:16 PM  | View count: 1914
Căn cứ Quyết định số 5033/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Ứng dụng...

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị công trình thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa nâng cấp trụ sở làm việc của Sở Nội vụ Hà Nội

Ngày đăng 11/12/2015 | 03:27 PM  | View count: 3188
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị công trình thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa nâng cấp trụ sở làm việc của Sở Nội vụ Hà Nội, với nội...

Thông báo mời thầu Gói thầu xây lắp và thiết bị công trình Sở Nội vụ Hà Nội

Ngày đăng 23/11/2015 | 03:14 PM  | View count: 3462
Tên bên mời thầu:Sở Nội vụ Hà Nội Địa chỉ: Tầng số 11, tòa nhà giai đoạn 2 Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội; Số 1 - Hoàng Đạo Thúy - phường Nhân Chính - quận Thanh...

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng 19/11/2014 | 12:00 AM  | View count: 2793
 “Phần mềm quản lý chức sắc các tôn giáo trên địa bàn thành phố, tạo lập cơ sở dữ liệu lên trung tâm tích hợp dữ liệu thành phố”