thông tin tuyển dụng

Thông báo danh sách, số báo danh, phòng thi kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các ĐVSN công lập thuộc Sở NN &PNTT

Ngày đăng 30/05/2022 | 04:06 PM  | View count: 3479
Ngày 26/5/2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 129/TB-HĐXTVC về việc thông báo Thông báo danh sách, số báo danh, phòng thi kỳ xét tuyển...

Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã năm 2022

Ngày đăng 18/05/2022 | 02:56 PM  | View count: 5229
Ngày 16/5/2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1649/QĐ-UBND về về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện,...

Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 09/10/2021 | 10:54 PM  | View count: 8552
Ngày 08/10/2021, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2880/TB-HĐTT về phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020.

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sử Nội vụ thành phố Hà Nội năm 2021 (vòng 2)

Ngày đăng 08/07/2021 | 08:51 AM  | View count: 5196
Ngày 7/7/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nội vụ thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1943/TB-HĐXT về kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sử Nội vụ thành...

Thông báo lịch tổ chức sát hạch tiếp nhận vào công chức đối với cán bộ phường

Ngày đăng 07/07/2021 | 05:51 PM  | View count: 6556
Ngày 6/7/2021, Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1936/TB-HĐKTSH về lịch tổ chức sát hạch tiếp nhận vào công chức đối với cán bộ phường.

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ năm 2021

Ngày đăng 01/07/2021 | 06:07 PM  | View count: 3542
Ngày 30/6, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 1890/TB-HĐXT về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục...

Phê duyệt danh mục nội dung ôn tập nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ năm 2021

Ngày đăng 12/06/2021 | 02:37 PM  | View count: 3845
Ngày 11/6/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 3480/QĐ-HĐXT về việc phê duyệt danh mục nội dung ôn tập nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức...

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Ngày đăng 15/04/2021 | 08:44 PM  | View count: 13018
Ngày 14/4/2021, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 986/TB-SNV về việc tuyển dụng viên chức.

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập đối với kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

Ngày đăng 04/03/2021 | 02:27 PM  | View count: 18207
Ngày 03/3/2021, Ban Chỉ đạo tuyển dụng viên chức giáo dục thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 299/QĐ-BCĐTDVCGD về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập đối với kỳ tuyển dụng viên chức làm...

Thông báo tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 26/02/2021 | 02:43 PM  | View count: 6660
Ngày 25/2, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội ban hành Thông báo số 60/TB-VNC về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã...