thông tin tuyển dụng

Kế hoạch tuyên dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020

Ngày đăng 17/02/2020 | 07:04 PM  | View count: 5299
Ngày 17/2/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 766/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hàn Kế hoạch tuyên dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và...

Kế hoach xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp năm 2020

Ngày đăng 17/02/2020 | 05:14 AM  | View count: 1888
Ngày 17/2/2020, UBND thành phố Hà Nôi ban hành Quyết định số 765/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoach xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công...

UBND quận Thanh Xuân thông báo lịch tổ chức khai mạc kỳ thi môn Kiến thức chung và môn Tiếng Anh kỳ thi tuyển viên chức năm 2019

Ngày đăng 06/02/2020 | 04:18 PM  | View count: 1283
Ngày 3/2/2020, Hội đồng thi tuyển viên chức quận Thanh Xuân ban hành Thông báo số 180/TB-HĐTT về việc tổ chức học tập nội quy; khai mạc kỳ thi; lịch thi, sơ đồ phòng thi, số báo danh thi của phần...

Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã thuộc huyện Thanh Oai năm 2020

Ngày đăng 05/02/2020 | 06:19 AM  | View count: 688
Ngày 13/01/2020, UBND huyện Thanh Oai ban hành Quyết định số 30/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã thuộc huyện Thanh Oai năm 2020.

Thông báo bổ sung thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình Văn hóa - Xã hội

Ngày đăng 22/01/2020 | 11:16 AM  | View count: 2624
Ngày 15/01/2020, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình Văn hóa - Xã hội thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 01/TB-BQLDA về việc bổ sung danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức.

Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 10/09/2019 | 05:17 PM  | View count: 8475
Ngày 5/9/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4811/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2019.

Kết quả chấm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành trong thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 05/08/2019 | 03:42 PM  | View count: 9307
Ngày 5/8/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 ban hành Thông báo số 1790/TB-HĐTT về Kết quả chấm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành trong thi tuyển công chức năm...

Thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 10/07/2019 | 09:40 AM  | View count: 22741
Ngày 10/7/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 ban hành Thông báo số 1575/TB-HĐTT về việc thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức thành...

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức làm việc tại các sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã năm 2019

Ngày đăng 24/05/2019 | 03:43 PM  | View count: 34529
Ngày 24/5/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 358/Đ-HĐTTCC về việc Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức làm việc tại các sở, cơ...

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập các môn thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 13/05/2019 | 05:52 PM  | View count: 57386
Ngày 13/5/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 292/QĐ-BCĐ TDCCVC về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập các môn thi tuyển công chức cấp xã...