thông tin tuyển dụng

Thông báo lịch thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 21/01/2021 | 10:31 PM  | View count: 309
Ngày 21/01/2020, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 ban hành Thông báo số 168/TB-HĐTT về lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2020.

Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thạch Thất năm 2020

Ngày đăng 15/01/2021 | 02:45 PM  | View count: 343
Ngày 25/12/2020, UBND huyện Thạch Thất ban hành Thông báo số 2172/TB-UBND về vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thạch Thất năm 2020.

Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình VHXH triển khai xét tuyển viên chức vòng 2

Ngày đăng 14/01/2021 | 06:13 PM  | View count: 647
Ngày 11/01/2021, Hội đồng xét tuyển Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Văn hóa xã hội Thành phố Hà Nội đã ban hành các thông báo về: kết quả xét vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019; thông báo...

Thông báo thời gian, địa điểm xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban QLDA ĐTXD công trình văn hóa – xã hội

Ngày đăng 13/01/2021 | 10:04 PM  | View count: 368
Ngày 12/01, Hội đồng xét tuyển viên chức Ban QLDA ĐTXD công trình văn hóa – xã hội thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 10/TB-HĐXT về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ...

Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Băc Từ Liêm năm 2020

Ngày đăng 25/12/2020 | 04:18 PM  | View count: 2175
Ngày 24/12, UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Kế hoạch số 349/KH-UBND về việc tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Bắc Từ Liêm năm 2020.

Kế hoạch thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Hoàng Mai

Ngày đăng 25/12/2020 | 03:38 PM  | View count: 1424
Ngày 25/12, UBND quận Hoàng Mai ban hành Kế hoạch số 349/KH-UBND về việc thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Hoàng Mai.

Thông báo kết quả điểm môn thi viết nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT

Ngày đăng 23/12/2020 | 02:30 PM  | View count: 1118
Ngày 14/12/2020, Hội đồng thi tuyển viên chức Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 06/TB-HĐTTVC về kết quả điểm môn thi viết nghiệp vụ...

Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Gia Lâm năm 2020

Ngày đăng 18/12/2020 | 05:20 PM  | View count: 2664
Ngày 08/12/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5486/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện...

Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển đụng viên chức làm việc tại các ĐVSN thuộc UBND thị xã Sơn Tây năm 2020

Ngày đăng 11/12/2020 | 10:16 PM  | View count: 2341
Ngày 09/12/2020, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 5565/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển đụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Sơn Tây...

Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn thuộc Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 11/12/2020 | 09:43 PM  | View count: 1022
Ngày 08/12/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5567/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc và Quy...