thông tin tuyển dụng

Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 27/10/2020 | 10:13 AM  | View count: 850
Ngày 26/10/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4784/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và...

Thông báo kết quả xét vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông năm 2020

Ngày đăng 26/10/2020 | 08:46 PM  | View count: 541
Ngày 23/10/2020, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông ban hành Thông báo số 516/TB-BQLCTGT về kết quả xét vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư...

Thông báo thời gian, địa điểm, số báo danh thí sinh dự thi Kỳ thi tuyển viên chức quận Hoàng Mai năm 2020

Ngày đăng 21/10/2020 | 11:47 AM  | View count: 1327
Ngày 20/10/2020, Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 quận Hoàng Mai ban hành Thông báo số 25/TB-HĐTD về danh sách phòng thi, số báo danh thí sinh dự thi 1 Kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Ban...

Thông báo điều chỉnh thời gian thi tuyển viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội

Ngày đăng 09/10/2020 | 11:45 AM  | View count: 1511
Ngày 30/9/2020, Hội đồng thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội ban hành Thông báo số 08/TB-HĐTTVC về việc điều chỉnh thời gian thi tuyển viên chức.

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tuyển dụng 11 viên chức

Ngày đăng 08/10/2020 | 03:26 PM  | View count: 936
Ngày 07/10/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4546/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý...

Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và Môi trường năm 2020

Ngày đăng 22/09/2020 | 08:38 AM  | View count: 5621
Ngày 18/9/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4220/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công...

Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các ĐVSN trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020

Ngày đăng 21/09/2020 | 10:26 PM  | View count: 3791
Ngày 18/9/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4219/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các ĐVSN trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi...

Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 21/09/2020 | 10:02 PM  | View count: 3326
Ngày 18/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4221/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội năm 2020.

Thông báo tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 17/09/2020 | 04:27 PM  | View count: 21089
Ngày 17/9/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 2663/TB-SNV về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020.

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT

Ngày đăng 01/09/2020 | 09:06 PM  | View count: 2068
Ngày 28/8/2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 461/QĐ-BQLNN&PTNT về việc Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển...