thông tin tuyển dụng

Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 09/10/2021 | 10:54 PM  | View count: 7232
Ngày 08/10/2021, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2880/TB-HĐTT về phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020.

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sử Nội vụ thành phố Hà Nội năm 2021 (vòng 2)

Ngày đăng 08/07/2021 | 08:51 AM  | View count: 4329
Ngày 7/7/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nội vụ thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1943/TB-HĐXT về kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sử Nội vụ thành...

Thông báo lịch tổ chức sát hạch tiếp nhận vào công chức đối với cán bộ phường

Ngày đăng 07/07/2021 | 05:51 PM  | View count: 5444
Ngày 6/7/2021, Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1936/TB-HĐKTSH về lịch tổ chức sát hạch tiếp nhận vào công chức đối với cán bộ phường.

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ năm 2021

Ngày đăng 01/07/2021 | 06:07 PM  | View count: 3077
Ngày 30/6, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 1890/TB-HĐXT về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục...

Phê duyệt danh mục nội dung ôn tập nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ năm 2021

Ngày đăng 12/06/2021 | 02:37 PM  | View count: 3306
Ngày 11/6/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 3480/QĐ-HĐXT về việc phê duyệt danh mục nội dung ôn tập nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức...

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Ngày đăng 15/04/2021 | 08:44 PM  | View count: 12356
Ngày 14/4/2021, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 986/TB-SNV về việc tuyển dụng viên chức.

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập đối với kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

Ngày đăng 04/03/2021 | 02:27 PM  | View count: 17732
Ngày 03/3/2021, Ban Chỉ đạo tuyển dụng viên chức giáo dục thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 299/QĐ-BCĐTDVCGD về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập đối với kỳ tuyển dụng viên chức làm...

Thông báo tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 26/02/2021 | 02:43 PM  | View count: 6423
Ngày 25/2, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội ban hành Thông báo số 60/TB-VNC về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã...

Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây năm 2021

Ngày đăng 26/01/2021 | 09:12 AM  | View count: 8211
Ngày 25/01/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 520/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây năm 2021.

Thông báo lịch thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 21/01/2021 | 10:31 PM  | View count: 19535
Ngày 21/01/2020, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 ban hành Thông báo số 168/TB-HĐTT về lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2020.