thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Ngày đăng 15/04/2021 | 08:44 PM  | View count: 3102
Ngày 14/4/2021, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 986/TB-SNV về việc tuyển dụng viên chức.

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập đối với kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

Ngày đăng 04/03/2021 | 02:27 PM  | View count: 15693
Ngày 03/3/2021, Ban Chỉ đạo tuyển dụng viên chức giáo dục thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 299/QĐ-BCĐTDVCGD về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập đối với kỳ tuyển dụng viên chức làm...

Thông báo tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 26/02/2021 | 02:43 PM  | View count: 5359
Ngày 25/2, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội ban hành Thông báo số 60/TB-VNC về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã...

Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây năm 2021

Ngày đăng 26/01/2021 | 09:12 AM  | View count: 6650
Ngày 25/01/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 520/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây năm 2021.

Thông báo lịch thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 21/01/2021 | 10:31 PM  | View count: 16469
Ngày 21/01/2020, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 ban hành Thông báo số 168/TB-HĐTT về lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2020.

Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thạch Thất năm 2020

Ngày đăng 15/01/2021 | 02:45 PM  | View count: 2975
Ngày 25/12/2020, UBND huyện Thạch Thất ban hành Thông báo số 2172/TB-UBND về vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thạch Thất năm 2020.

Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình VHXH triển khai xét tuyển viên chức vòng 2

Ngày đăng 14/01/2021 | 06:13 PM  | View count: 3622
Ngày 11/01/2021, Hội đồng xét tuyển Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Văn hóa xã hội Thành phố Hà Nội đã ban hành các thông báo về: kết quả xét vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019; thông báo...

Thông báo thời gian, địa điểm xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban QLDA ĐTXD công trình văn hóa – xã hội

Ngày đăng 13/01/2021 | 10:04 PM  | View count: 3456
Ngày 12/01, Hội đồng xét tuyển viên chức Ban QLDA ĐTXD công trình văn hóa – xã hội thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 10/TB-HĐXT về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ...

Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Băc Từ Liêm năm 2020

Ngày đăng 25/12/2020 | 04:18 PM  | View count: 4524
Ngày 24/12, UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Kế hoạch số 349/KH-UBND về việc tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Bắc Từ Liêm năm 2020.

Kế hoạch thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Hoàng Mai

Ngày đăng 25/12/2020 | 03:38 PM  | View count: 3105
Ngày 25/12, UBND quận Hoàng Mai ban hành Kế hoạch số 349/KH-UBND về việc thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Hoàng Mai.