thông tin tuyển dụng

Thông báo kết quả tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBN huyện Thanh Oai

Ngày đăng 20/02/2024 | 08:35 AM  | View count: 478
Ngày 15/02/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Thanh Oai ban hành Thông báo số 17/TB-HĐTD về kết quả tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm...

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội

Ngày đăng 30/01/2024 | 08:12 AM  | View count: 201
Ngày 24/01/2024, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội ban hành Quyết định số 106/QĐ-KNTMPTP về phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia tuyển dụng...

Phê duyệt chi tiêu và kế hoạch tuyến dụng công chức Chi huy trưởng Quân sự cấp xã trên địa bàn huyện Thanh Oai

Ngày đăng 14/11/2023 | 09:17 AM  | View count: 903
Ngày 09/11/2023, UBND huyện Thanh Oai ban hành Quyết định số 12137/QĐ-UBND về việc phê duyệt chi tiêu và kế hoạch tuyến dụng công chức Chi huy trưởng Quân sự cấp xã trên địa bàn huyện Thanh Oai.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội tuyển dụng viên chức

Ngày đăng 24/10/2023 | 05:32 AM  | View count: 2936
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 339/TB-BQLDADD về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công...

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng tuyển dụng viên chức

Ngày đăng 16/10/2023 | 04:26 AM  | View count: 2391
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng ban hành Thông báo số 339/TB-BQLDADD ngày 10/10/2023 về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình...

UBND huyện Hoài Đức tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Hoài Đức năm 2023

Ngày đăng 08/10/2023 | 03:35 AM  | View count: 621
UBND huyện Hoài Đức ban hành Thông báo số 3117/TB-UBND ngày 02/10/2023 về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Hoài Đức năm 2023.

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các ĐVSN công lập trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2023

Ngày đăng 04/10/2023 | 12:02 PM  | View count: 1411
Ngày 29/9/2023, UBND huyện Thanh Trì ban hành Thông báo số 683/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2023.

UBND quận Tây hồ tuyển dụng viên chức

Ngày đăng 22/09/2023 | 10:21 AM  | View count: 2850
Ngày 18/9/2023, UBND quận Tây Hồ ban hành Thông báo số 234/TB-UBND về việc tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Tây Hồ năm 2023.

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục thuộc UBND huyện Gia Lâm năm 2023

Ngày đăng 21/08/2023 | 12:20 PM  | View count: 2008
Ngày 18/8/2023, UBND huyện Gia Lâm ban hành Thông báo số 989/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học, THCS công lập, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo...

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội năm 2023 tuyển dụng viên chức

Ngày đăng 09/08/2023 | 11:57 AM  | View count: 1774
Ngày 02/8/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 206/TB-BQLCTGT về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây...