thông tin tuyển dụng

Thông báo thi tuyển công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Bắc Từ Liêm năm 2024

Ngày đăng 11/07/2024 | 08:55 PM  | View count: 790
UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Thông báo số 1183/TB-UBND ngày 04/7/2024 về việc thi tuyển công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Bắc Từ Liêm năm 2024.

Tổ chức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 08/07/2024 | 03:30 PM  | View count: 1784
Ngày 05/7/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024 ban hành Thông báo số 2331/TB-HĐTD về việc tổ chức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển công chức thành phố...

Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển công chức của thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 04/07/2024 | 02:44 PM  | View count: 3052
Ngày 01/7/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 23983/QĐ-HĐTD về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển công...

Phê duyệt mã nhóm chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 04/07/2024 | 02:21 PM  | View count: 1729
Ngày 28/5/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 23771/QĐ-HĐTD về việc phê duyệt mã nhóm chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024.

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 22/06/2024 | 09:14 AM  | View count: 9826
Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024 ban hành Thông báo số 2166/TB-HĐTD ngày 20/6/2024 về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức thành phố...

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự Vonhg 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Ba Vì năm 2024

Ngày đăng 21/06/2024 | 08:48 PM  | View count: 520
Ngày 21/6/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Ba Vì năm 2024 ban hành Thông báo số 492/TB-HĐTD về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự Vonhg 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã...

Cập nhật - Thông báo danh sách người đăng ký thi tuyển công chức không nộp phí thi tuyển và không được tham dự kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 19/06/2024 | 04:35 PM  | View count: 5551
Ngày 18/6/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024 ban hành Thông báo số 2119/TB-HĐTD về danh sách người đăng ký thi tuyển công chức không nộp phí thi tuyển và không được tham...

Ba Vì: Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2024

Ngày đăng 13/06/2024 | 06:09 AM  | View count: 1631
UBND huyện Ba Vì ban hành Thông báo số 443/TB-HĐTD ngày 06/6/2024 về danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Ba Vì năm 2024

Thông báo nộp phí tuyển dụng công chức năm 2024

Ngày đăng 11/06/2024 | 05:23 PM  | View count: 5778
Ngày 11/6/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức hành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2046/TB-HĐTD về nộp phí tuyển dụng công chức năm 2024.

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024.

Ngày đăng 11/06/2024 | 05:17 PM  | View count: 9004
Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2045/TB-HĐTD ngày 11/6/2024 về danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm...