thông tin tuyển dụng

Kế hoạch xét tuyển viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông năm 2020
Ngày đăng 13/05/2020 | 3:23 PM  | View count: 2245

Ngày 12/5/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1943/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông năm 2020.

UBND Thành phố Phê duyệt chỉ tiêu xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông năm 2020, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển là 59 người, cụ thể như sau:

Văn phòng: 9 người; Phòng Tài chính kế toán: 5 người; Phòng Kế hoạch tổng hợp: 9 người; Phòng Kỹ thuật thẩm định: 7 người; Phòng Giám sát 1: 5 người; Phòng Giám sát 2: 8 người; Phòng Quản lý dự án PPP: 7 người; Phòng Giải phóng mặt bằng: 9 người.

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ vào một vị trí việc làm (nếu đăng ký thi tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu. Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) ...theo yêu cầu để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc UBND huyện Phú Xuyên phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chi không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội thông báo cụ thể.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 02 vòng theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Nội dung xét tuyển: Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông chịu trách nhiệm lựa chọn cách thức tổ chức phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo quy định của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và thông báo cụ thể, chi tiết, công khai tới người đăng ký dự tuyển.

Quyết định số 1943/QĐ-UBND