thông tin tuyển dụng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyển dụng viên chức
Ngày đăng 09/07/2020 | 8:23 AM  | View count: 7337

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội (sau đây viết tắt là Ban QLDA) tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị năm 2019; Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 23 (chi tiết tại Quyết định số 7169/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội).

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

1.1. Điều kiện chung

a) Có quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Việt Nam;

b) Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

e) Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

1.2. Điều kiện cụ thể đối với chức danh dự tuyển

Có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và ngành, chuyên ngành đào tạo của mã số, chức danh nghề nghiệp và yêu cầu về kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn tại vị trí việc làm cần tuyển, có đóng bảo hiểm trong thời gian công tác. Chi tiết theo biểu được phê duyệt tại Quyết định số 7169/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND Thành phố kèm theo Thông báo này.

1.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ vào một vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng.  

3. Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện bằng hình thức thi tuyển: 02 vòng thi.

3.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

- Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

+ Phần I: Kiến thức chung gồm 60 câu hỏi, thời gian thi 60 phút.

+ Phần II: Ngoại ngữ. Thời gian thi 30 phút.

- Kết quả vòng 1: Đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

3.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức: Thi viết.

- Thời gian: 180 phút.

- Thang điểm: 100 điểm.

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 10/7/2020 đến 08/8/2020 (trừ ngày thứ Bẩy, Chủ nhật và ngày lễ). Sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều 13h30 đến 16h30.

5. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội, phòng số 208, số 1 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại: 024.33825794

6. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

Quyết định số 7169/QĐ-UBND 

Thông báo tuyển dụng

Chỉ tiêu đăng ký tuyển dụng