thông tin tuyển dụng

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT
Ngày đăng 25/08/2020 | 4:14 PM  | View count: 1533

Ngày 21/8/2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 438/QĐ-BQLNN&PTNT về việc Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội phê duyệt danh sách 49 thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội theo nội dung và cam đoan của thí sinh tại Phiếu đăng ký dự tuyển.

Chi tiết danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển xem tại văn bản đính kèm dưới đây

Quyết định số 438/QĐ-BQLNN&PTNT