thông tin tuyển dụng

Thông báo điều chỉnh thời gian thi tuyển viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội
Ngày đăng 09/10/2020 | 11:45 AM  | View count: 2011

Ngày 30/9/2020, Hội đồng thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội ban hành Thông báo số 08/TB-HĐTTVC về việc điều chỉnh thời gian thi tuyển viên chức.

Căn cứ các văn bản: Quyết định số 3808/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội thành phố Hà Nội năm 2019; Kế hoạch số 04/KH-BQLDA ngày 16/8/2019 về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tu xây dựng công trình Văn hóa- Xã hội TP Hà Nội; Thông báo số 05/TB-HĐTT ngày 20/7/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức về việc triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án.

Hiện nay, theo thông báo tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND thành phố, Hội đồng thi tuyển viên chức điều chỉnh thời gian thi tuyển viên chức cụ thể nhu sau:

1. Th i gian Khai mạc: 08h00 đến 8h30 ngày 18/12/2020 (thứ sáu).

Địa điểm: Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin và Truyền thông (địa chỉ: Số 1, phố Hoàng Đạo Thúy, phuờng Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

Thành phần: Hội đồng thi tuyển, Ban Giám sát, các Ban giúp việc của Hội đồng thi tuyển, các đon vị liên quan; Thí sinh dự thi tuyển viên chức .

2. Thời gian thi tuyển vòng 1 (Kiến thức chung 60phút; Ngoại ngữ 30phút)

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính

Thời gian: 09h00 ngày 18/12/2020 (thứ sáu).

Địa điểm: Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin và Truyền thông (địa chỉ: Số 1, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

3. Thời gian thi tuyển vòng 2

Hình thức thi: Thi viết chuyên ngành (thời gian 180 phút)

Thời gian: 07h30 ngày 19/12/2020 (thứ bẩy).

Địa điểm: Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin và Truyền thông (địa chỉ: số 1, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

Hội đồng thi tuyển thông báo để các đơn vị, cá nhân liên quan và các thí sinh được biết, thực hiện./.

Thông báo số 08/TB-HĐTTVC