thông tin tuyển dụng

Thông báo kết quả điểm môn thi viết nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT
Ngày đăng 23/12/2020 | 2:30 PM  | View count: 974

Ngày 14/12/2020, Hội đồng thi tuyển viên chức Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 06/TB-HĐTTVC về kết quả điểm môn thi viết nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT.

Theo đó, Hội đồng thi tuyển viên chức Ban QLDA thông báo kết quả điểm môn thi viết vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội đối với 27 thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2.

Nhận đơn phúc khảo:

Thời gian nhận đơn: Từ ngày 14/12/2020 đến 17 giờ 3 0 ngày 28/12/2020 (trừ ngày thứ bảy và chủ nhật); sáng từ 8h00 đến 12h00; chiều từ 13h30 đến 17h30. Quá thời hạn hên, Hội đồng thi tuyển không chấp nhận đơn phúc khảo.

Địa điểm nhận đơn: Số 01 phố Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Thông báo số 06/TB-HĐTTVC