thông tin tuyển dụng

Thông báo thời gian, địa điểm xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban QLDA ĐTXD công trình văn hóa – xã hội
Ngày đăng 13/01/2021 | 10:04 PM  | View count: 2046

Ngày 12/01, Hội đồng xét tuyển viên chức Ban QLDA ĐTXD công trình văn hóa – xã hội thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 10/TB-HĐXT về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban QLDA ĐTXD công trình văn hóa – xã hội.

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo triệu tập thí sinh dự kỳ xét tuyển viên chức vòng 2 Ban Quản lý dự án, cụ thê như sau:

Tổ chức phổ biến nội quy, quy chế, tài liệu ôn tập:

Thời gian: 08h30 ngày 19/01/2021 (thứ ba). Địa điểm: Hội trường Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội thành phố Hà Nội (Tầng 2, số 2 phố Hạ Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Thí sinh phải có mặt và xác nhận tham gia xét tuyển viên chức (Do chuyển hình thức từ thi tuyển sang xét tuyển). Trong trường hợp vì lý do bất khả kháng thì thí sinh đến Ban Quản lý dự án xác nhận vào ngày 20, 21/01/2021 (Ban Quản lý dự án bố trí thêm trong 2 ngày tiếp theo).

Các thí sinh nếu xác nhận không tham gia dự xét tuyển viên chức sẽ nhận lại phí tuyển dụng viên chức đã nộp.

Tổ chức xét tuyển viên chức (vòng 2):

Thời gian khai mạc: 7h00 đến 7h30 ngày 03/02/2021 (thứ tư). Địa điểm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội thành phố Hà Nội (Tầng 2, số 2 phố Hạ Yên, phường Yên Hòa, quận Câu Giấy, thành phố Hà Nội).

Tổ chức phỏng vấn: Bắt đầu từ ngày 03/02/2021 cho đến khi kết thúc (dự kiến đến ngày 04/02/2021). Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30; buổi chiều từ 13h00 đến 17h30.

Hình thức: Kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn.

Lưu ý: Thí sinh đến trước giờ khai mạc 30 phút để xem số báo danh và sơ đồ phòng phỏng vấn. Khi đi thí sinh nhớ mang theo giấy tờ tùy thân (chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy phép lái xe, hộ chiếu, thẻ Đảng viên) để giám khảo đối chiếu trước khi vào phỏng vấn).