thông tin tuyển dụng

Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thạch Thất năm 2020
Ngày đăng 15/01/2021 | 2:45 PM  | View count: 3200

Ngày 25/12/2020, UBND huyện Thạch Thất ban hành Thông báo số 2172/TB-UBND về vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Thạch Thất năm 2020.

Thực hiện Qụyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội năm 2020; Công văn số 3711/SNV-CCVC ngày 22/12/2020 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020; Kế hoạch số 271-/KH-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Thạch Thất về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND huyện Thạch Thất năm 2020.

UBND huyện Thạch Thất thông báo như sau:

1. Vị trí việc làm, số lượng chỉ tiêu tuyển dụng:

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND huyện Thạch Thất là 125 người:

Giáo viên: chỉ tiêu tuyển dụng 115 người, trong đó:

- Giáo viên Mầm non hạng IV, mã số V.07.02.06 là 50 người

- Giáo viên Tiểu học hạng IV, mã số V.07.03.09 là 47 người

- Giáo viên THCS hạng III, mã số v.07.04.12 là 18 người

Nhân viên thư viện: Chỉ tiêu tuyển dụng 10 người, trong đó:

- Nhân viên thư viện trường Tiểu học, mã số V. 10.02.07 là 7 người

- Nhân viên thư viện trường THCS, mã số V. 10.02.07 là 3 người

2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:

Được quy định chi tiết tại Kế hoạch số: 271/KH-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Thạch Thất về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mâm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND huyện Thạch Thất năm 2020.

3. Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển viên chức trực tiếp nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu vào một vị trí việc làm tại một trường có chỉ tiêu thi tuyển tính trong toàn thành phố (nếu đăng ký thi tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu. (Có Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo).

Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan thường trực của UBND huyện trong công tác tuyển dụng (Phòng Nội vụ) đề xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nêu có) ...theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bàng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Lưu ý:

Các nội dung khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển phải đầy đủ, chính xác, trung thực thông tin từ bản gốc các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tính đến trước thời điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp phiếu đăng ký dự tuyển, nếu nhờ người khác nộp hộ phải làm giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã.

4. Lệ phí dự tuyển: 400.000 đồng/thí sinh (Bốn trăm nghìn đồng/thí sinh) (được quy định theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyên dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và ngân sách quận, huyện, thị xã cấp bổ sung).

5. Thời gian tiếp nhận phiếu: Trong giờ hành chính từ ngày 28/12/2020 đến 17h00 ngày 26/01/2021 (trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định).

6. Địa điểm tiếp nhận phiếu: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính UBND huyện Thạch Thất.

Thông báo số 2172/TB-UBND

Kế hoạch số 271/KH-UBND