thông tin tuyển dụng

Phê duyệt danh mục nội dung ôn tập nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ năm 2021
Ngày đăng 12/06/2021 | 2:37 PM  | View count: 3305

Ngày 11/6/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 3480/QĐ-HĐXT về việc phê duyệt danh mục nội dung ôn tập nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ năm 2021.

Theo đó, Hội đồng xét tuyển viên chức  năm 2021 Sở Nội vụ phê duyệt danh mục nội dung ôn tập nghiệp vụ chuyên ngành tại Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ năm 2021, bao gồm 03 Phụ lục tương ứng với 03 mã nhóm nghiệp vụ chuyên ngành kèm theo Quyết định này.

Giao Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thông báo nội dung ôn tập theo quy định.

Danh mục tài liệu ôn tập

Quyết định số 3480/QĐ-HĐXT