thông tin tuyển dụng

Thông báo danh sách, số báo danh, phòng thi kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các ĐVSN công lập thuộc Sở NN &PNTT
Ngày đăng 30/05/2022 | 4:06 PM  | View count: 3478

Ngày 26/5/2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 129/TB-HĐXTVC về việc thông báo Thông báo danh sách, số báo danh, phòng thi kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các ĐVSN công lập thuộc Sở NN &PNTT.

Nội dung chi tiết xem tại Thông báo số 129/TB-HĐXTVC