thông tin tuyển dụng

Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã năm 2022
Ngày đăng 18/05/2022 | 2:56 PM  | View count: 4130

Ngày 16/5/2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1649/QĐ-UBND về về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2022.

Theo đó, UBND Thành phố phê duyệt chỉ tiêu thi tuyển công chức của Thành phố năm 2022 là 200 người.

Thông tin chi tiết xem tại văn bản kèm theo

Quyết định số 1649/QĐ-UBND