thông tin tuyển dụng

UBND huyện Chương Mỹ tuyển dụng viên chức
Ngày đăng 06/04/2023 | 6:28 AM  | View count: 3014

Ngày 27/3/2023, UBND huyện Chương Mỹ ban hành Thông báo số 289/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học và THCS công lập trực thuộc UBND huyện Chương Mỹ năm 2023.

Theo đó, chỉ tiêu tuyển dụng viên chức thuộc UBND huyện Chương Mỹ gồm 101  viên chức, trong đó:

Khối tiểu  học: 65 chỉ tiêu giáo viên

Khối THCS: 36 chỉ tiêu (28 giáo viên và 08 nhân viên thư viện).

Thời gian tiếp nhận Phiếu dự tuyển: Trong giờ hành chính từ ngày 28/3/2023 đến 17 giờ ngày 26/4/2023 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định).

Địa điểm tiếp nhận Phiếu: Phòng Nội vụ huyện Chương Mỹ, số 102 khu Bắc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Chi tiết tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển xem tại văn bản kèm theo.

Thông báo số 289/TB-UBND của UBND huyện Chương Mỹ