thông tin tuyển dụng

Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã trên địa bàn huyện Thanh Oai
Ngày đăng 01/04/2023 | 6:53 AM  | View count: 659

Ngày 10/3/2023, UBND huyện Thanh Oai ban hành Quyết định số 1222/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã trên địa bàn huyện Thanh Oai năm 2023.

Theo đó, chỉ tiêu tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã trên địa bàn huyện Thanh Oai năm 2023 là 01 chỉ tiêu tại xã Thanh Cao.

Hồ Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 34/2019/NĐ- CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.

2. Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh 4 X 6 và xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý, có giá trị trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nhận hồ sơ;

3. Bản sao có chứng thực Giấy khai sinh;

4. Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã cần tuyển;

5. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp quận, huyện và tương đương trở lên cấp có thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;.

7. Bản sao có chứng thực Quyết định kết nạp Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Quyết định phê duyệt quy hoạch nguồn Chỉ huy trưởng Quân sự;

8. Văn bản đề nghị tuyển dụng, bổ nhiệm của Chủ tịch UBND xã và của Chỉ huy trưởng Quân sự huyện Thanh Oai;

9. Đối với những cá nhân đăng ký dự tuyển hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị:

- Bản tự nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi người đó công tác;

- Quyết định phê chuẩn, công nhận giữ các chức vụ, chức danh cán bộ cấp xã, hay tuyển dụng vào viên chức, lực lượng vũ trang...; quyết định được xếp lương hay bổ nhiệm vào ngạch, chức danh nghề nghiệp; xác nhận đóng bảo hiểm xã hội; quyết định nâng bậc lương gần nhất.

Hồ sơ được đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24 cm X 32 cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại cần liên hệ.

Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã thực hiện bằng hình thức xét tuyển, nguồn xét tuyển từ quy hoạch của xã.

Nội dung tuyển dụng

Hội đồng tuyển dụng căn cứ hồ sơ, đối chiếu các tiêu chuẩn để xác định người trúng tuyển nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định.

Thời gian tổ chức:

Từ 07h30’ngày 14/3/2023 đến 17h00’ ngày 12/4/2023: Bố trí người trực, thu nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng (vào giờ hành chính các ngày làm việc)

Từ ngày 25/4/2023 đến hết ngày 28/4/2023: Tố chức xét tuyến đối với người dự tuyển; Thông báo kết quả xét tuyển.

Địa điểm tổ chức tuyển dụng: Tại UBND huyện Thanh Oai

Quyết định số 1222/QĐ-UBND