thông tin tuyển dụng

UBND quận Ba Đình tuyển dụng viên chức
Ngày đăng 12/07/2023 | 5:38 PM  | View count: 4323

Ngày 10/7/2023, UBND quận Ba Đình ban hành Quyết định số 1299/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2023

The đó, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức của UBND quận Ba Đình: 80 viên chức (chi tiêt xem tại file đính kèm)

Hình thức tuyển dụng: Thực hiện xét tuyển 02 vòng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

  1. Nội dung xét tuyển:
  2. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
  3. Vòng 2:

Đối với vị trí giáo viên: Thực hành thông qua giảng bài trên lớp (không có học sinh) để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Đối với vị trí nhân viên: Thực hiện xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn.

Việc tổ chức xét tuyển thực hiện theo Thông tư sổ 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Nội dung chi tiết xem tại văn bản đính kèm

Quyết định số 1299/QĐ-UBND