thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục thuộc UBND huyện Gia Lâm năm 2023
Ngày đăng 21/08/2023 | 12:20 PM  | View count: 1460

Ngày 18/8/2023, UBND huyện Gia Lâm ban hành Thông báo số 989/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học, THCS công lập, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thuộc UBND huyện Gia Lâm năm 2023

Ngày 18/8/2023, UBND huyện Gia Lâm ban hành Thông báo số 989/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức  làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu  học, THCS công lập, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thuộc UBND huyện Gia Lâm năm 2023

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức của UBND huyện Gia lâm là 109 chỉ tiêu, trong đó:

Viên chức ngạch giáo viên: 101 chỉ tiêu

Vên chức ngạch nhân viên: 08 chỉ tiêu.

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ vào 01 vị trí việc làm (nếu đăng ký vào từ 02 vị ưỉ trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có)... theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 02 vòng theo Quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Nội dung tuyển dụng:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, cụ thể do Hội đồng tuyển dụng hướng dẫn.

Hình thức thi: Thi viết.

Thang điểm: 100 điểm.

Thời gian thi: 180 phút.

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ 8h00, ngày 21/8/2023 đến 17h00 ngày 19/9/2023 (Trong giờ hành chính, Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo quy định).

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Gia Lâm; Địa chỉ: số 03 Phố Thuận An, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; số điện thoại: 0243.8276.913.

Phí dự tuyển: Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng, tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thông báo số 989/TB-UBND