thông tin tuyển dụng

UBND quận Tây hồ tuyển dụng viên chức
Ngày đăng 22/09/2023 | 10:21 AM  | View count: 2555

Ngày 18/9/2023, UBND quận Tây Hồ ban hành Thông báo số 234/TB-UBND về việc tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Tây Hồ năm 2023.

Theo đó, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức: 29 chỉ tiêu, trong đó

-  Giáo viên: 27 chỉ tiêu

Giáo viên THPT hạng III, mã số v.07.05.15: 03 chỉ tiêu;

Giáo viên THCS hạng III, mã số v.07.04.32: 15 chỉ tiêu;

Giáo viên Tiểu học hạng III, mã sổ v.07.03.29: 9 chỉ tiêu;

- Nhân viên: 02 chỉ tiêu

Nhân viên Đào tạo nghề hướng nghiệp, mã ngạch 01.003: 02 chỉ tiêu.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Nội dung: Viên chức được xét tuyển theo 02 vòng

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự.

Vòng 2: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 115/2020/NĐ-CP

Hình thức thi: Thực hiện phỏng vấn đối với tuyển nhân viên, thực hành thông qua giảng dạy đối với tuyển giáo viên để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyến;

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi: (trước khi thi phỏng vấn hoặc thực hành thông qua giảng dạy thí sinh có 15 phút chuẩn bị)

Phỏng vấn 30 phút đối với vị trí dự tuyển Nhân viên;

Thực hành thông qua giảng dạy 45 phút đối với vị trí dự tuyển Giáo viên.

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp (nếu nộp hộ phái có Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định pháp luật) 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận Tây Hồ (nếu đăng ký tuyển dụng vào từ 2 vị trí trở lên tại các đơn vị thuộc quận Tây Hồ sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Sau khi có thông báo công nhận két quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) ...theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Địa điểm, thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND quận Tây Hồ (Địa chỉ: số 657 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ).

Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính từ ngày 20/9/2023 đến 17h ngày 20/10/2023 (trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định)

Sáng từ 08h đến 1 lh30 phút; Chiều từ 14h đến 16h45 phút.

Lệ phí dự tuyển:

Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Căn cứ Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo thời gian, địa điểm, cách thức nộp lệ phí trước khi tổ chức tuyển dụng.

Thông báo số 234/TB-UBND