thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các ĐVSN công lập trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2023
Ngày đăng 04/10/2023 | 12:02 PM  | View count: 1662

Ngày 29/9/2023, UBND huyện Thanh Trì ban hành Thông báo số 683/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2023.

Theo đó, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng năm 2023 của UBND huyện Thanh Trì là 120 người, trong đó:

Đon vị sự nghiệp giáo dục: 115 người.

Đối với viên chức giáo viên: Số chỉ tiêu tuyển dụng là: 101, trong đó: Giáo viên Tiểu học hạng III, mã số v.07.03.29: 47 người; Giáo viên Trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32: 52 người; Giáo viên Trung học phổ thông hạng III, mã số v.07.05.15: 02 người.

Đối với viên chức nhân viên: Số chỉ tiêu tuyển dụng là: 14, trong đó: Nhân viên Thư viện, mã số V. 10.02.07: 06 người; Nhân viên Văn thư, mã số 02.008: 01 người; Nhân viên Công nghệ thông tin, mã số V.05.02.08: 03 người; Nhân viên Thiết bị thí nghiệm, mã số V.07.07.20: 04 người.

Đon vị sự nghiệp khác: 05 người

Địa điểm, thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Địa điểm: tại Hội trường số 1 (tầng 2 nhà 5 tầng) UBND huyện Thanh Trì, số 375, đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 05/10/2023 đến 17 giờ ngày 03/11/2023 (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định).

Hình thức tuyển dụng: xét tuyển theo 2 vòng:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Lệ phí: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyến dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo thời gian, địa điểm, mức thu phí tuyển dụng đến thí sinh và tổ chức thu theo quy định.

Thông báo số 683/TB-UBND