thông tin tuyển dụng

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội
Ngày đăng 30/01/2024 | 8:12 AM  | View count: 1801

Ngày 24/01/2024, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội ban hành Quyết định số 106/QĐ-KNTMPTP về phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội.

Danh sách chi tiết xem tại văn bản kèm theo

Quyết định số 106/QĐ-KNTMPTP