thông tin tuyển dụng

Thông báo kết quả tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBN huyện Thanh Oai
Ngày đăng 20/02/2024 | 8:35 AM  | View count: 2305

Ngày 15/02/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Thanh Oai ban hành Thông báo số 17/TB-HĐTD về kết quả tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBN huyện Thanh Oai năm 2023

Theo đó, Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Thanh Oai thông báo kết quả tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ tuyến dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Thanh Oai năm 2023, cụ thể như sau:

Kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Thanh Oai năm 2023

Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:

  • Bản sao (chứng thực hoặc công chứng) văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyến đã kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển đã nộp (mỗi loại 02 bản); chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp (nếu có);

-Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với thí sinh trúng tuyển đã có thời gian công tác, có đóng báo hiếm xã hội bắt buộc tại đúng vị trí dự tuyển thì nộp kèm:

  • Bản sao (chứng thực hoặc công chứng) số BHXH có thông tin về quá trình tham gia BHXH hoặc văn bản xác nhận thời gian đã đóng BHXH theo đúng vị trí việc làm dự tuyển của cơ quan BHXH có thẩm quyền (nếu có) tính đến thời điểm hiện tại.
  • Bản sao (chứng thực hoặc công chứng) các văn bản do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ký họp đồng lao động hoặc cho phép ký họp đồng lao động để bố trí công việc đúng với vị trí việc làm dự tuyển trước khi tham gia tuyển dụng như: Quyết định, công văn thỏa thuận của UBND cấp quận, huyện và Hợp đồng lao động do người đứng đầu nhà trường, người có thẩm quyền ký với người lao động hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với cá nhân đã là viên chức của đơn vị sự nghiệp giáo dục khác (nếu có).

(Các loại giấy tờ của hồ sơ được sắp xếp đúng theo thứ tự đựng trong 01 túi bìa cứng cỡ 24x32cm, ngoài bìa ghi rõ họ và tên thí sinh, vị trí, đơn vị trúng tuyển, ghi đầy đủ danh mục các loại giấy tờ theo thứ tự và số điện thoại liên hệ).

Lưu ý:

-Trường hợp thí sinh trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyến hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyến dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

-Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyến hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyên thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ của thí sinh trúng tuyển:

- Thời gian: Từ ngày 16/02/2024 đến hết ngày 16/03/2024 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

- Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Thanh Oai (Địa chỉ: số 135 thị trấn Bài, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội).