thông tin tuyển dụng

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức
Ngày đăng 12/04/2024 | 11:30 AM  | View count: 641

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 428/TB-CĐCNC về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội năm 2023.

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội

Theo đó, điều chỉnh nội dung tại điểm 2, mục 2.2, Vòng 2-Thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành:

Đối với viên chức giảng viên GDNN lý thuyết và thực hành các vị trí giảng viên Điện Công nghiệp, Điện tử Công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí, Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính, Sư phạm kỹ thuật công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Hàn, Cơ Điện tử, Công nghệ ô tô, Chăm sóc sắc đẹp, Thiết kế tạo mẫu tóc, Thiết kế web, Thiết kế đồ họa thi thực hành chuyên môn 180 phút và thực hành giảng 55 phút.

Đối với viên chức giảng viên GDNN lý thuyết và thực hành các vị trí giảng viên Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Đức thi thực hành 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 180 phút và thực hành giảng 55 phút.

Đối với viên chức giảng viên GDNN lý thuyết và thực hành các vị trí giảng viên ngành Du lịch - Dịch vụ lữ hành, ngành Du lịch- Nhà hàng - Khách sạn, Trồng trọt bảo vệ thực vật, Giáo dục thể chất thi thực hành giảng 55 phút.

Đối với viên chức giảng viên GDNN lý thuyết và thực hành vị trí giảng viên Chính trị thi viết 180 phút.

Thông báo nội dung ôn tập, thời gian: Từ 24-26/4/2024.

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, danh sách thí sinh không đu điều kiện dự thi, thời gian: 13/5/2024

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian, địa điềm tổ chức thi Vòng 1, thời sian: 13/5/2024.

Tập trung thí sinh: Từ 14h00, ngày 17/5/2024.

Thi trắc nghiệm trên máy tính, thời gian thi: Ngày 18/5/2024, thí sinh biết kết quả thi ngay khi phần thi kết thúc.

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2; địa điểm thi vòng 2: Thời gian: 22/5/2024

Thi vòng 2: Tập trung thí sinh từ 14h00, ngày 30/5/2024

Đối với viên chức ngạch chuyên viên, cán sự và viên chức ngạch kế toán viên, giảng viên chính trị thi viết trong 180 phút, thời gian thi: Ngàv 31/5/2024

Đối với viên chức ngạch Kỹ sư, viên chức Công nghệ Thông tin thi thực hành 180 phút, thời gian thi: Ngày 31/5/2024.

Đối với viên chức giảng viên GDNN lý thuyết và thực hành các vị trí giảng viên ngành Du lịch - Dịch vụ lữ hành, ngành Du lịch- Nhà hàng - Khách sạn, Giáo dục thể chất, Trồng trọt bảo vệ thực vật thi thực hành giảng 55 phút, thời gian thi: Ngày 31/5/2024.

Đối với viên chức giảng viên GDNN lý thuyết và thực hành các vị trí giang viên Điện Công nghiệp, Điện tử Công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí, Kỳ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính, Sư phạm kỹ thuật công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Hàn, Cơ Điện tử, Công nghệ ô tô, Chăm sóc sắc đẹp, Thiết kế tạo mẫu tóc. Thời gian thi thực hành chuyên môn 180 phút và thực hành giảng 55 phút, thời gian thi: Ngày 01/6/2024.

Đối với viên chức giảng viên GDNN lý thuyết và thực hành các vị trí giảng viên Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Đức: thi thực hành 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và thực hành giảng.

Viên chức giảng viên GDNN lý thuyết và thực hành các vị trí giảng viên Thiết kế web, Thiết kế đồ họa: thi thực hành chuyên môn và giảng.

Thời gian thi thực hành 4 kĩ năng hoặc thực hành chuyên môn 180 phút và thực hành giảng 55 phút, thời gian thi: Ngày 02/6/2024.

Thông báo kết quả thi vòng 2: Ngày 07/6/2024

Nhận đơn phúc khảo đối với nội dung thi chuyên môn của viên chức ngạch chuyên viên, cán sự và viên chức ngạch kế toán viên, giảng viên chuyên ngành chính trị.

Thời gian nhận đơn: Từ ngày 10/6/2024 đến ngày 28/6/2024 (trừ ngày thứ 7 và chủ nhật). Sáng từ 8h00-12h00, chiều từ 13h00-17h00. Quá thời gian trên Hội đồng tuyển dụng không nhận đon phúc khảo.

Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Cơ sở 1 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội (Tổ dân phố Nhuệ Giang, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

Thu nhận hồ sơ đối với các thí sinh trúng tuyển vị trí viên chức chuyên ngành giảng viên GDNN lý thuyết và thực hành các vị trí giảng viên Điện Công nghiệp, Điện tử Công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí, Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính, Sư phạm kỹ thuật công nghiệp, cắt gọt kim loại, Hàn, Cơ Điện tứ, Công nghệ ô tô, Chăm sóc sắc đẹp, Thiết kế tạo mẫu tóc, Thiết kế web, Thiết kế đồ họa, Trồng trọt bảo vệ thực vật, Du lịch - Dịch vụ lữ hành, ngành Du lịch- Nhà hàng - Khách sạn, Giáo dục thể chất, Chính trị, viên Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, Kỹ sư, viên chức Công nghệ Thông tin

Thời gian: Từ ngày 10/6-10/7/2024

Trả quyết định trúng tuyển đối với các thí sinh trúng tuyển vị trí viên chức chuyên ngành giảng viên GDNN lý thuyết và thực hành các vị trí giảng viên Điện Công nghiệp, Điện tử Công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí, Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính, Sư phạm kỹ thuật công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Hàn, Cơ Điện tử, Công nghệ ô tô, Chăm sóc sắc đẹp, Thiết kế tạo mẫu tóc, Thiết kế web, Thiết kế đồ họa, Trồng trọt bảo vệ thực vật, Du lịch - Dịch vụ lữ hành, ngành Du lịch- Nhà hàng - Khách sạn, Giáo dục thể chất, Chính trị, viên Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, Kỹ sư, viên chức Công nghệ Thông tin

Thời gian: Từ ngày 11-12/7/2024

Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Cơ sở 1 Trường Cao đắng Công nghệ cao Hà Nội, Tổ dân phố Nhuệ Giang, Phường Tây Mồ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Thông báo kết quả phúc khảo đối với nội dung thi chuyên môn của viên chức chuyên ngành hành chính và viên chức chuyên ngành kê toán viên, giảng viên chuyên ngành chính trị, thời gian: từ 09/7/2024.

Thu nhận đối chiếu hồ sơ đối với viên chức chuyên ngành hành chính và viên chức chuyên ngành kế toán viên, giảng viên chuyên ngành chính trị, thời gian: Từ ngày 10/7 - 10/8/2024

Trả quyết định trúng tuyển đối với viên chức chuyên ngành hành chính và viên chức chuyên ngành kế toán viên, giảng viên chuyên ngành chính trị, thời gian: Từ ngày 13-14/8/2024.