thông tin tuyển dụng

UBND huyện Ba Vì tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024
Ngày đăng 06/05/2024 | 10:24 PM  | View count: 1169

Ngày 26/4/2024, UBND huyện Ba Vì ban hành Thông báo số 309/TB-UBND về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Ba Vì năm 2024.

UBND huyện Ba Vì

Theo đó, tổng chí tiêu dự tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Ba Vì năm 2024 gồm 21 chỉ tiêu, trong đó: Địa chính - xây dựng: 13 chỉ tiêu; Văn hóa - xã hội: 01 chỉ tiêu; Văn phòng - thống kê: 05 chỉ tiêu; Tư pháp - hộ tịch: 02 chỉ tiêu.

Lệ phí dự tuyển:  Thực hiện theo Thông tư 91/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính. Tạm thu 500.000 đ ( Năm trăm nghìn đồng/ thí sính) nộp cùng Phiếu đăng ký dự tuyển được tiếp nhận.

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Từ ngày 02/5/2024 đến 17h00 ngày 11/6/2024 trong giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ thứ Bảy, Chủ nhật, ngày Lễ.

Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ huyện Ba Vì, số 252 đường Quảng Oai, Tây Đằng,
huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

Nội dung thi tuyển: Việc thi tuyển được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1:

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính.

- Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60 phút.
Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút;
Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;
Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.
Thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: Thi viết.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi: 180 phút.

Thời gian ôn tập và tổ chức thi tuyển: Theo Thông báo của UBND huyện Ba Vì.