thông tin tuyên truyền

Thiết thực kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"
Ngày đăng 11/12/2017 | 9:14 AM  | View count: 4990

Chiều 5/12/2017, tại buổi giao ban báo chí thường kỳ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà đã thông tin về các hoạt động kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2017).

Ngày 28-11-2017, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã ký ban hành Kế hoạch số 60-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Đây là sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước trong năm 2017, nhằm ôn lại sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, là kỳ tích vô song - biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là chiến thắng lịch sử có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện truyền thống vẻ vang, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của nhân dân ta, nhất là Quân chủng Phòng không - Không quân; quân dân Thủ đô, thành phố Hải Phòng và một số địa phương, góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm bồi dưỡng tình cảm yêu nước và tinh thần cách mạng, vận dụng những bài học kinh nghiệm vào thực tiễn xây dựng, phát triển, bảo vệ Thủ đô và đất nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố Hà Nội. 

Kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, một lần nữa khẳng định sự đúng đắn và tất thắng của đường lối chiến tranh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Từ đó, xây dựng niềm tin, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Hà Nội trong công cuộc đổi mới Thủ đô và đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Theo Kế hoạch số 60 của Thành ủy Hà Nội, công tác tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” cần được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan tỏa sâu rộng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”…

Bên cạnh đó, kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” gắn với các hoạt động kỷ niệm: 71 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2017), 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và 28 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017) tạo thành đợt sinh hoạt chính trị mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, cổ vũ Đảng bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang Thủ đô ra sức thi đua yêu nước, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng của Thủ đô và đất nước...

Theo http://www.hanoimoi.com.vn