thông tin tuyên truyền

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Nội vụ Hà Nội
Ngày đăng 19/09/2019 | 04:22  | View count: 152

Ngày 19/9/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định số 1260/QĐ-SNV về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Nội vụ Hà Nội

Nội dung chi tiết xem tại văn bản đính kèm dưới đây:

Quyết định 1260/QĐ-SNV