thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2020)
Ngày đăng 29/06/2020 | 9:54 AM  | View count: 6724

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước gồm các văn bản đính kèm dưới đây:

Công văn 1791/SNV-VP của Sở Nội vụ

Quyết định 397/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ban hành Đề cương tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền

Danh sách Lãnh đạo Bộ Nội vụ qua các thời kỳ