thông tin tuyên truyền

Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025
Ngày đăng 05/10/2020 | 5:43 PM  | View count: 2804

Ngày 03/10/2020 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, dự Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các tổ chức và cá nhân điển hình tiên tiến.

Trình bày báo cáo báo cáo đánh giá kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020 của thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh  cho biết: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", "Càng khó khăn thì càng phải thi đua", Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng", trong 5 năm qua (2015-2020), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội luôn quan tâm ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng. Theo đó, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của thành phố giai đoạn 2015-2020 đã có sự đổi mới về chất, góp phần quan trọng cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của Thủ đô.

Thủ đô Hà Nội phải tiếp tục là ngọn cờ đầu của phong trào thi đua yêu nước của cả nước

Trong 5 năm qua, hàng vạn tập thể, cá nhân thuộc thành phố đã được Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội khen thưởng. Cụ thể, 3.721 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước và Thủ tướng khen thưởng; 2.108 trường hợp được phong tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"; 2 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; 3 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc; 296 tập thể, 141 cá nhân được tặng thưởng Huân chương các loại; 203 lượt đơn vị xuất sắc được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ; 387 tập thể, 490 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Cùng với đó, UBND thành phố Hà Nội đã khen thưởng 42.556 tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, đã có 59 cá nhân tiêu biểu được tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" trong 5 năm 2015-2019. “Với chủ đề Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025 là "Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại", Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng nêu cao ý chí, năng động sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội 5 năm (2020-2025) và những năm tiếp theo, xứng đáng với truyền thống Thủ đô văn hiến, anh hùng, "Thành phố vì hoà bình". CHủ tịch thành phố nhấn mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức gìn giữ trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần. 

Thủ tướng cũng đánh giá cao Thành phố tổ chức phong trào thi đua yêu nước đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại. Thành phố đã thường xuyên phát động tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, nhiều phong trào mang sắc thái riêng của Thủ đô, có sức lan tỏa mạnh mẽ, như Phong trào thi đua người tốt việc tốt; Phong trào thi đua người Hà Nội thanh lịch, văn minh…

Đặc biệt, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương hoan nghênh Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên đã phát động phong trào cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở nơi công cộng. 

Trong 5 năm qua, hàng vạn tập thể, cá nhân thành phố được Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng. Hà Nội xứng đáng là địa phương đi đầu trong công tác thi đua, khen thưởng của cả nước.

Nêu lên những thời cơ, thách thức, của đất nước và Thành phố Hà Nội năm 2021 cũng như các năm tiếp theo, Thủ tướng đề nghị Thành phố cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô trong giai đoạn 2020-2025. 

Đối với công tác khen thưởng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: "Khen thưởng phải khen trúng, khen đúng, khen kịp thời và bảo đảm tính công khai, minh bạch, dân chủ. Khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, bảo đảm dân chủ, công khai, bảo đảm tính tiêu biểu, nêu gương, giáo dục và tạo được động lực tích cực lan toả trong toàn xã hội được dư luận xã hội đồng tình, tránh khen thưởng tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng và kiên quyết chống bệnh thành tích. Chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, người lao động, người trực tiếp sản xuất kinh doanh, học tập và công tác. Nhân đây, tôi đề nghị Thành phố Hà Nội tiếp tục phát động phong trào thi đua những tháng cuối năm để Hà Nội có thể đóng góp tăng trưởng gấp 1,3-1,4 lần của cả nước, đi liền với đó là hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước như dự toán Trung ương đã giao cho các đồng chí. Đây là việc làm khó khăn nhưng tôi với bản lĩnh, ý chí của Hà Nội, nhất định chúng ta sẽ đóng góp cùng cả nước trong lúc đại dịch COVID-19 đang diễn ra trên toàn thế giới".

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý, Hà Nội cần tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để khen đúng, khen trúng, khen kịp thời; bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ; khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, bảo đảm tính tiêu biểu, nêu gương, có ý nghĩa giáo dục và tạo được động lực tích cực trong xã hội, được dư luận đồng tình; tránh khen thưởng tràn lan làm suy giảm giá trị khen thưởng; kiên quyết chống bệnh thành tích; chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất người lao động, người trực tiếp sản xuất kinh doanh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng, sau Đại hội, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô tiếp tục phát động và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vị thế, vai trò gương mẫu như Bác Hồ đã dạy, giữ vững là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước trong giai đoạn mới.

Nhân đây, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hà Nội phát động thi đua những tháng cuối năm để thành phố đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cao gấp 1,3 lần mức tăng tổng sản phẩm cả nước (GDP) và hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước như dự toán Trung ương giao. Đây là nhiệm vụ khó khăn, nhưng Thủ tướng tin rằng, với bản lĩnh, ý chí, nhất định Hà Nội sẽ đạt được, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng tin tưởng, sau đại hội, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô tiếp tục phát động và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vị thế, vai trò gương mẫu như Bác Hồ đã dạy, giữ vững là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước trong giai đoạn mới.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và toàn thể đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Chu Ngọc Anh tiếp thu ý kiến chỉ đạo đại hội của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Thành phố Hà Nội và các cấp, ngành của thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng.

Cũng tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động cho các tập thể có thành tích trong giai đoạn 2015-2020.

Dịp này, thành phố Hà Nội đã vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2020. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của thành phố giai đoạn 2015-2020 đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Theo https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/