thông tin tuyên truyền

Đại hội Công đoàn Sở Nội vụ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày đăng 14/03/2023 | 10:14 AM  | View count: 2806

Ngày 02/3/2023, Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội và toàn thể đoàn viên công đoàn Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Đại hội Công đoàn Sở Nội vụ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028 đã tổng kết đánh giá phong trào công chức, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ra Ban Chấp hành công đoàn khóa mới để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan và Công đoàn Viên chức Thành phố, sự nỗ lực của Ban Chấp hành công đoàn nên các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có một số điểm nhấn đáng chú ý trong nhiệm kỳ vừa qua: Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm đẩy mạnh và có nhiều đổi mới về phương thức tuyên truyền. Vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động từng bước được nâng lên. Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được quan tâm, thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực. Nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn có nhiều đổi mới. Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc của cơ quan, khơi dậy và phát huy tinh thần lao động hăng say của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong cơ quan Sở Nội vụ. Công tác phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và tham gia xây dựng Đảng được thực hiện tốt, đã giới thiệu cho Đảng nhiều cán bộ trưởng thành từ phong trào và hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội ghi nhận đánh  giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban Chấp hành công đoàn và toàn thể đoàn viên, người lao động trong cơ quan, sự nỗ lực cố gắng đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Sở Nội vụ, trên cơ sở đó hằng năm nhiều tập thể và cá nhân đã được các cấp có thẩm quyền ghi nhận tặng thưởng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. 

Đại diện Lãnh đạo Sở tặng hoa Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành công đoàn Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 11 đồng chí, bầu 03 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức Thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố

tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu Đồng chí Mai Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Công đoàn Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành Công đoàn cũng đã bầu Phó Chủ tịch Công đoàn, bầu Ủy ban Kiểm tra công đoàn và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.