thông tin tuyên truyền

Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”
Ngày đăng 28/05/2024 | 9:35 PM  | View count: 207

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn đã ký ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 25/5/2024 về việc phát động, tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội.