TIẾP CẬN THÔNG TIN

Thông báo điểm thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên Thành phố Hà Nội năm 2020
Ngày đăng 29/04/2021 | 4:58 PM  | View count: 2065

Ngày 29/4/2021, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên ban hành Thông báo số 1134/T-HĐTNN về việc thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên Thành phố Hà Nội năm 2020.

Thực hiện Quyết định số 5661/QĐ-UBND ngày 24/12/2020của UBND Thành phố về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên thành phố Hà Nội năm 2020; Kế hoạch số 828/KH- HĐTNN ngày 01/4/2021 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên Thành phố Hà Nội năm 2020. Hội đồng thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 trong kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên Thành phố Hà Nội năm 2020.

Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi, nộp đơn phúc khào theo mẫu và lệ phí về Thường trực Hội đồng thi nâng ngạch công chức Thành phố (Sở Nội vụ).

Thời gian: Trong giờ hành chính, từ ngày Thứ Bảy, Chủ nhật và nghỉ lễ từ ngày 29/4/2021 đến 13/5/2021.   

Địa điểm: Nhận đơn và lệ phí phúc khảo 150.000 đồng tại bộ phận một cửa Sở Nội vụ (số 18B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Không nhận đơn phúc khảo qua đường Bưu điện, đơn phúc khảo gửi đến Sở Nội vụ sau 17 giờ ngày 13/5/2021 không có giá trị.

Thông báo này thay cho giấy báo kết quả thi viết vòng 2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo nội dung trên đến thí sinh dự thi được biết để thực hiện ./.

Thông báo số 1134/T-HĐTNN