TIẾP CẬN THÔNG TIN

Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Ngày đăng 29/04/2021 | 5:17 PM  | View count: 5957

Ngày 28/4/2021, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 ban hành Thông báo số 1119/TB-HĐTT về báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020.

Thực hiện Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020; Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND Thành phố về việc thành lập Hội đông thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2020; Lịch tổ chức thi tuyển số 741/SNV-HĐTT ngày 26/3/2021 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020. Hội đồng thi tuyển công chức thông báo danh sách thí sinh, phòng thi, địa điểm thi môn thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2020 như sau:

Tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành tại Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (nằm trong Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao Hà Nội); tổng số 731 thí sinh, 30 phòng thi.       

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 có thể đến xem trực tiếp phòng thi, địa điểm thi, nội quy, quy chế thi vào hồi 15 giờ 30 ngày 07/5/2021; có mặt trước cửa phòng thi lúc 7 giờ 30 ngày 08/5/2021 (Thứ Bảy) để dự thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành, khi đi mạng theo giấy tờ tùy thân, đeo khẩu trang và thực hiện phòng chống Covid-19 theo hướng dẫn của Hội đồng tại điểm thi.

Thông báo số 1119/TB-HĐTT

Sơ đồ phòng thi