TIẾP CẬN THÔNG TIN

Thông báo điểm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch để xác định người có điểm thi tuyển vòng 2 bằng nhau trúng tuyển trong thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 18/11/2021 | 11:29 AM  | View count: 4168
Ngày 18/11/2021, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 3400/TB-HĐTT điểm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch để xác định người có...

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin

Ngày đăng 10/11/2021 | 09:19 PM  | View count: 83
Ngày 29/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ban hành văn bản số 3101/STTTT-TTĐT về việc tuyên truyền, phooe biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin.

Kế hoạch số 233/KH-UBND của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 25/10/2021 | 09:06 PM  | View count: 54
Ngày 20/10/2021, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 233/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025"...

Thông báo tạm dừng tổ chức Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội năm 2021

Ngày đăng 12/10/2021 | 08:45 PM  | View count: 1141
Ngày 12/10/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 234/TB-HĐXTVC về việc tạm dừng tổ chức Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Chi...

Thông báo điểm sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 3 năm 2021

Ngày đăng 08/10/2021 | 10:35 PM  | View count: 2078
Ngày 08/10/2021, Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức ban hành Thông báo số 2876/TB-HĐKTSH về việc thông báo điểm sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 3 năm 2021

Phê duyệt danh mục nội dung ôn tập nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ năm 2021

Ngày đăng 12/06/2021 | 02:37 PM  | View count: 2846
Ngày 11/6/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 3480/QĐ-HĐXT về việc phê duyệt danh mục nội dung ôn tập nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức...

Thông báo tạm dừng tổ chức vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội năm 2021

Ngày đăng 12/06/2021 | 02:24 PM  | View count: 1672
Ngày 11/6/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 1627/TB-HĐXT về việc tạm dừng tổ chức vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ...

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi viết kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính

Ngày đăng 20/05/2021 | 06:22 PM  | View count: 1627
Ngày 18/5/2021, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1314/TB-HĐTNN về kết quả phúc khảo bài thi viết kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch...

Thông báo tạm dừng tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 để phòng dịch Covid - 19

Ngày đăng 05/05/2021 | 02:14 PM  | View count: 5488
Ngày 05/5/2021, Hội đồng thi tuyển công chức thàng phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1171/TB-HĐTT về việc tạm dừng tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 để phòng dịch Covid - 19.

Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 29/04/2021 | 05:17 PM  | View count: 5958
Ngày 28/4/2021, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 ban hành Thông báo số 1119/TB-HĐTT về báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020.