TIẾP CẬN THÔNG TIN

Thông báo lịch thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 21/01/2021 | 10:31 PM  | View count: 19121
Ngày 21/01/2020, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 ban hành Thông báo số 168/TB-HĐTT về lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2020.

Phê duyệt 52 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại ĐVSN thuộc Sở Xây dựng

Ngày đăng 15/01/2021 | 10:44 PM  | View count: 4480
Ngày 13/01/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 259/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng

Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ tuyển dụng 05 viên chức

Ngày đăng 15/01/2021 | 10:23 PM  | View count: 2614
Ngày 13/01/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 261/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ năm 2021.