tin trong ngành

Đề xuất bỏ quy định từ ngày 1/8 chỉ tuyển dụng công chức đạt kết quả kiểm định

Ngày đăng 19/07/2024 | 05:14 PM  | View count: 338
Bộ Nội vụ nêu rõ: 'Nếu giữ quy định kể từ ngày 1/8 năm nay chỉ thực hiện tuyển dụng công chức đối với người đạt kết quả kiểm định sẽ khó bảo đảm tính khả thi, ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng của...

100% các Bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu Cơ sở quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 16/07/2024 | 10:36 PM  | View count: 172
Tính đến 30/6/2024, 100% các Bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; tổng số dữ liệu được đồng bộ đạt 2.292.771 hồ sơ.

Từ 1-9, áp dụng quy định mới về số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị

Ngày đăng 16/07/2024 | 10:19 PM  | View count: 183
Chính phủ đã sửa đổi quy định về số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị và áp dụng từ 1-9-2024.

Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung quy định hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức

Ngày đăng 10/07/2024 | 05:37 PM  | View count: 245
Ngày 27/6/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác...

Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng đối với viên chức hành chính, viên chức văn thư, viên chức lưu trữ

Ngày đăng 10/07/2024 | 05:10 PM  | View count: 405
Ngày 27/6/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BNV quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng I đối với viên chức hành chính, viên chức văn thư,...

Bộ Nội vụ hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc

Ngày đăng 10/07/2024 | 05:00 PM  | View count: 203
Ngày 5/7/2024, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 08/2024/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới

Ngày đăng 10/07/2024 | 01:43 PM  | View count: 174
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Thông tư 07/2024/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự...

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định nghỉ hưu đối với công chức

Ngày đăng 31/05/2024 | 10:26 PM  | View count: 466
Ngày 31/5/2024, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đã tổ chức công bố và trao Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Lê Mạnh Cường, Chuyên viên chính phòng Xây dựng...

Tiếp tục làm tốt vai trò của cơ quan tham mưu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 31/05/2024 | 01:05 AM  | View count: 269
Đây là ghi nhận của đồng chí Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố về những kết quả nổi bật của Sở Nội vụ và Văn phòng UBND Thành phố trong công tác tham mưu UBND Thành phố thực hiện kỷ luật,...

Cơ bản hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm chuẩn bị cho cải cách tiền lương

Ngày đăng 23/05/2024 | 10:49 PM  | View count: 321
Từ ngày 1/7 tới đây, thực hiện cải cách chính sách tiền lương, việc trả lương sẽ theo vị trí việc làm, chức vụ, chức danh của cán bộ lãnh đạo. Như vậy, để xây dựng được hệ thống thang, bảng lương...