tin trong ngành

Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
Ngày đăng 25/10/2018 | 2:50 PM  | View count: 5212

Ngày 25/10/2018, Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2018. Tham dự Hội nghị có toàn thể công chức, viên chức, nhân viên Khối Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Chí Đoàn - Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ đối với hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan; trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong việc lập hồ sơ công việc và thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác văn thư, lưu trữ.

 

Đồng chí Nguyễn Chí Đoàn - Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, công chức, viên chức, nhân viên cơ quan được nghe Tiến sĩ  Nguyễn Thị Liên Hương - Nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội hướng dẫn kỹ năng quản lý văn bản, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo quy định của Luật Lưu trữ và các văn bản liên quan; Trách nhiệm của công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị trong việc lập hồ sơ công việc, hồ sơ nguyên tắc, hồ sơ nhân sự, kỹ năng quản lý văn bản, kỹ năng chỉnh lý hồ sơ; kỹ năng lập hồ sơ nguyên tắc, hồ sơ công việc; công tác chỉnh lý, sắp xếp hồ sơ, đồng thời giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thông qua lớp tập huấn,  công chức, viên chức, nhân viên cơ quan được trang bị những kiến thức cơ bản cũng như những kỹ năng về công tác văn thư, lưu trữnhằm giải quyết, xử lý nhanh chóng công việc một cách hiệu quả. Đồng thời tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn thư, lưu trữ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành Nội vụ.