tin trong ngành

Thành phố Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Ngày đăng 27/11/2021 | 12:02 PM  | View count: 1220

Ngày 27/7/2021, Ban chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ  Kế hoạch Tài chính, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo điều tra cơ sử hành chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Mạnh Quân,  Phó Vụ Trưởng Vụ Kế hoạch  Tài chính, thành viên Ban Chỉ đạo điều tra cơ sử hành chính Trung ương và các đồng chí trong Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí  Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ  Kế hoạch Tài chính, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo điều tra cơ sử hành chính Trung ương nêu rõ: Cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm thu thập thông tin về số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính để rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực… đáp ứng yêu cầu của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương. Đối với thành phố Hà Nội, đơn vị có địa bàn rộng và số lượng cơ sở hành chính lớn nhất cả nước, Ban Chỉ đạo Thành phố đã quan tâm, chủ động, chỉ đạo sát sao công tác triển khai điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn Thành phố.

Các thành viên BCĐ Trung ương và Tổ giúp việc chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Sở Nội vụ , cơ quan Thường  trực Ban chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính thành phố Hà Nội đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ, theo đó Sở Nội vụ đã căn cứ văn bản của Ban chỉ đạo Trung ương, tổ chức hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn Thành phố triển khai thu thập thông tin, cập nhật phiếu điều tra đồng thời kiểm tra, giám sát, đối chiếu thông tin điều tra. Kết quả sau khi rà soát, thống nhất, thành phố Hà Nội có 1384 cơ sở hành chính (không bao gồm các cơ quan Trung ương trên địa bàn) với 01 quản trị viên cấp tỉnh, 30 quản trị viên cấp huyện, 05 giám sát viên cấp tỉnh và 86 giám sát viên cấp huyện . Kết quả, thành phố Hà Nội đạt 98,21% trên tổng số đơn vị được chọn mẫu.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quân, Phó Vụ Trưởng Vụ Kế hoạch  Tài chính, thành viên Ban Chỉ đạo điều tra cơ sử hành chính Trung ương cũng ghi nhận tinh thần làm việc trách nhiệm, tích cực phối hợp trong công tác của Ban chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính thành phố Hà N ội và  tổ giúp việc, đồng thời cũng nêu một số nội dung cần lưu ý nhằm hoàn thiện 100% phiếu điều tra của thành phố Hà Nội.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương, đồng chí Nguyễn Thị Liễu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đại diện Ban chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính của Thành phố đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương đã hướng dẫn, hỗ trợ cho Thành phố trong suốt quá trình triển khai thực hiện, đồng thời tiếp thu ý kiến góp ý của Ban chỉ đạo Trung ương để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao của Thành phố Hà Nội với chất lượng cao.

Các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc nghiệm thu kết quả điều tra CSHC