tin trong ngành

Ngành Nội vụ TP Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ khó, mới
Ngày đăng 20/01/2022 | 2:20 PM  | View count: 1367

"Năm 2021 thực hiện nhiệm vụ chính trị với khối lượng lớn trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp, với nhiều việc khó, nhạy cảm, toàn ngành Nội vụ TP Hà Nội đã rất cố gắng vượt qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn nêu rõ.

Sáng nay, 18/1, Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành nội vụ TP Hà Nội. Tới dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 của ngành nội vụ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Thị Liễu cho biết: Trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp, với quyết tâm nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành nội vụ TP, toàn ngành đã bám sát và thực hiện hiệu quả phương châm hành động năm 2021 của Bộ Nội vụ và chủ đề năm 2021 của TP. Kết quả, ngành đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển chung của TP.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP  Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ Hà Nội

Cụ thể, đã tập trung nghiên cứu, kịp thời tham mưu với UBND TP trình HĐND TP ban hành những văn bản QPPL, văn bản hướng dẫn triển khai các cơ chế chính sách với 3 nghị quyết, 7 quết định. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một nhiệm vụ chính trị lớn của cả hệ thống chính trị mà ngành nội vụ TP được giao là cơ quan thường trực tham mưu tổ chức triển khai và diễn ra thành công tốt đẹp. Sau bầu cử Sở Nội vụ đã kịp thời tham mưu việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo UBND các cấp theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong công tác chính quyền địa phương, Sở đã tham mưu UBND TP phối hợp các bộ ngành trình Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2021/NĐ-CP để triển khai mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội, đến nay việc triển khai thí điểm đã đi vào hoạt động ổn định và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng để tiếp tục hoàn thiện sau quá trình thí điểm…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Bằng khen của Bộ Nội vụ cho tập thể Sở Nội vụ Hà Nội

và bà Vũ Thu Hà - Giám đốc Sở Nội vụ

Phát huy những kết quả đã đạt được của toàn ngành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Đinh Mạnh Hùng thay mặt lãnh đạo Sở đã phát động phong trào thi đua năm 2022 trong toàn ngành. Năm nay, ngành sẽ tập trung thực hiện chủ đề năm 2022 của TP “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và phương châm hành động của Bộ Nội vụ “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả” với việc triển khai 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn khẳng định: Năm 2021 thực hiện nhiệm vụ chính trị với khối lượng rất lớn trong bối cảnh nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, ngành nội vụ còn phải thực hiện 2 trong 3 khâu đột phá và 2 trong 10 chương trình công tác của TP liên quan trực tiếp đến công việc hằng ngày. Trọng trách nặng nề, song toàn ngành nội vụ TP đã vượt qua rất nhiều khó khăn, với nhiều việc khó, nhạy cảm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, ngành đã phối hợp thực hiện tốt  cuộc  bầu cử trên địa bàn TP đạt kết quả cao; tham mưu thực hiện tốt việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP, với cách làm chuyên nghiệp, bài bản và đạt hiệu quả cao; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến… Trong đó, công tác sắp xếp các cơ quan đơn vị trong tổ chức bộ máy của TP đạt những kết quả tích cực, công tác cán bộ đạt kết quả cao với số lượng lớn cán bộ được luân chuyển, bổ nhiệm đúng quy định…

“Mong rằng trong năm nay, những cách làm, kết quả này của ngành nội vụ sẽ lan tỏa tới các ngành, lĩnh vực khác của TP” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP cho 8 tập thể

ngành nội vụ TP

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP lưu ý một số tồn tại hạn chế mà ngành nội vụ cần tập trung khắc phục sớm, trong đó thái độ, tinh thần làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức ở cấp quận huyện còn có bất cập, nhất là trong giải quyết công việc, hồ sơ hành chính cho người dân. Vì vậy trong năm nay, ngành cần có giải pháp quyết liệt tập trung nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ. Thanh tra, kiểm tra phải tiếp tục được nhận thức rõ là một công cụ quản lý nhà nước rất quan trọng, và từ thanh tra phải có xử lý nghiêm những vi phạm.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà trao Bằng khen của UBND TP cho 8 tập thể 

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đề nghị toàn ngành quan tâm nâng cao hiệu quả công tác thanh niên, hoạt động của các tổ chức hội, chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng. Cái thiếu nhất hiện nay của cán bộ TP đặc biệt ở cấp cơ sở là kiến thức pháp luật và kỹ năng, nên công tác đào tạo cán bộ cần chú trọng hiệu quả thực chất. Cùng với đó, rà soát công tác xây dựng thể chế, thực hiện chính quyền đô thị, thực hiện công tác cán bộ.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, đối với công tác cải cách hành chính, Chính phủ đang rất quyết liệt triển khai và chỉ đạo chuyển đổi số tiến tới không còn văn bản giấy, là một công việc rất lớn, toàn TP cần chủ động. Hệ thống thông tin theo dõi TTHC cũng đã được Văn phòng Chính phủ triển khai, lãnh đạo TP đã đề xuất Hà Nội làm thí điểm. “Những điều kiện đó là cần thiết để Hà Nội trở thành Thành phố thông minh, trong đó Sở Nội vụ đóng vai trò rất quan trọng trong triển khai thực hiện” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP nêu rõ.

Ghi nhận những thành tích của các tập thể, cá nhân ngành Nội vụ TP Hà Nội trong phong trào thi đua thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ Hà Nội vì thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP trao Bằng khen của Bộ Nội vụ cho tập thể Sở Nội vụ Hà Nội và cá nhân Giám đốc Sở Nội vụ; trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP cho 8 tập thể trong ngành nội vụ TP có thành tích trong phong trào thi đua năm 2021.

Trong dịp này, 8 tập thể trong ngành nội vụ được nhận Bằng khen của UBND TP; 20 tập thể và 18 cá nhân thuộc các sở, ban, ngành, phòng nội vụ quận, huyện, thị xã, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức hội của TP đã được trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội vì có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.