tin trong ngành

Sở Nội vụ Hà Nội hướng dẫn triển khai Đề án thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý
Ngày đăng 19/02/2022 | 10:07 AM  | View count: 4470

Triển khai Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2022, ngày 17/2/2022, Sở Nội vụ Thành phố đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy và đại biểu các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã; các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố.

Quang cảnh Hội nghị           

           Hội nghị được tổ chức nhằm hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện Đề án thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã; các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố. Tại Hội nghị, các cơ quan đơn vị đã thảo luận, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc; Lãnh đạo Sở Nội vụ đã trực tiếp giải đáp, ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị để tiếp tục có những hướng dẫn triển khai đảm bảo việc thực hiện Đề án sẽ được diễn ra kịp thời, hiệu quả, chất lượng.

         Trước đó, ngày 14/01/2022, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 219/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố. Ngày 07/02/2022, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 494/QĐ-UBND phê duyệt danh sách 86 chức danh thí điểm thi tuyển.

          Các chức danh thi tuyển được thực hiện trong năm 2022 gồm: Trưởng phòng thuộc Sở, Chi cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở (trừ các chức danh diện Ban Cán sự Đảng UBND thành phố quản lý). Các chức danh do Chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm: Trưởng phòng thuộc UBND cấp huyện, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, Chủ tịch UBND phường thí điểm chính quyền đô thị. Các chức danh do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố bổ nhiệm: Trưởng phòng thuộc đơn vị.