tin trong ngành

Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2012
Ngày đăng 22/08/2012 | 12:00  | View count: 1526

Thực hiện Kế hoạch 61/KH-UBND ngày 19/4/2012, Chi cục Văn thư - Lưu trữ Hà Nội tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn Thành phố. Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức tập huấn về công tác nghiệp vụ lưu trữ

1. Nội dung:

- Hướng dẫn thực hiện lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ tài liệu vào lưu trữ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp.

- Hướng dẫn tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị

2. Thành phần:

- Khối Sở, ban, ngành các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp, Tổng công ty trực thuộc Thành phố: 01 công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ;

- Khối quận, huyện, thị xã:

+ Phòng Nội vụ các quận, huyện, thị xã: 01 công chức phụ trách công tác quản lý văn thư - lưu trữ;

+ Văn phòng HĐND và UBND: 01 công chức làm công tác lưu trữ;

- Công chức, viên chức Chi cục Văn thư - Lư trữ.

3. Thời gian: 8h30 ngày 06 tháng 9 năm 2012 (thứ năm)

4. Địa điểm: Hội trường phòng 306 tầng 3, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, số 20 Huỳnh Thúc Kháng – Đống Đa – Hà Nội