tin trong ngành

28/31 xã, phường, thị trấn của Hà Nội: Hoàn thành thí điểm bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND
Ngày đăng 25/08/2009 | 12:00 AM  | View count: 1643

Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức sơ kết Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 26-5-2009 của Thành ủy về "Thực hiện thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp xã, phường, thị trấn". Đồng chí Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch 24 của Thành ủy, đã có 31/577 xã, phường, thị trấn (bằng 5%) đăng ký thực hiện thí điểm mô hình này, trong đó 25 đơn vị thực hiện theo Kế hoạch 24 và 6 đơn vị đã thực hiện mô hình này trước khi có kế hoạch của Thành ủy. Xác định công tác nhân sự là nội dung quan trọng có ý nghĩa quyết định đến thành công của việc làm điểm, cấp ủy các cấp đã tập trung quan tâm, chuẩn bị chu đáo, tiến hành thận trọng, dân chủ, khách quan nên khi tiến hành bầu, các nhân sự dự kiến đều đạt 100% số phiếu. Đến nay, đã có 28 cơ sở (17 xã, 11 phường) hoàn thành thực hiện mô hình này.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Công Soái khẳng định, qua 5 tháng triển khai, việc thực hiện thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND trên địa bàn Thủ đô đã đạt được kết quả tốt, tạo sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành công việc; góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và đề cao trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu. Nhấn mạnh việc thực hiện thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp xã, phường, thị trấn là một chủ trương lớn, một vấn đề mới, đồng chí Nguyễn Công Soái yêu cầu các cấp ủy Đảng trong thời gian tới cần làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức của cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên nơi thực hiện điểm, đặc biệt là những cán bộ phải thực hiện điều động, sắp xếp lại. Bên cạnh đó, thường xuyên chỉ đạo, theo dõi sát sao phương thức lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của ủy ban để giúp xây dựng các quy chế hoạt động, mối quan hệ giữa Đảng với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cho phù hợp. Để có thể tiếp tục nhân rộng mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND, đồng chí yêu cầu các cấp ủy cần làm tốt công tác quy hoạch cán bộ. Theo đó, nhân sự để thực hiện thí điểm phải là người nhiệt tình, hăng hái, có trình độ, công tâm, khách quan. Quá trình thực hiện phải bảo đảm chặt chẽ nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đúng quy trình, tránh gò ép. Đồng chí cũng yêu cầu đối với các cán bộ đang đảm nhận vai trò bí thư đồng thời là chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn hiện nay cần tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn và chính trị, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng Đảng, trong công tác điều hành cần khoa học, đồng bộ và tạo sự thống nhất cao./.

Theo http://www.cpv.org.vn