tin trong ngành

Lễ công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
Ngày đăng 25/08/2009 | 12:00 AM  | View count: 1826

Sáng ngày 07/8/2009, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Tới dự và chủ trì buổi Lễ có đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tới dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Đại diện Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Các đồng chí thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Nội vụ; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương và Hà Nội.
Được sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, dưới sự hướng dẫn cụ thể, thường xuyên của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, nhờ sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đến nay, sau nhiều nỗ lực của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, Bộ Nội vụ đã hoàn thành giai đoạn thống kê các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ theo đúng tiến độ yêu cầu của Đề án 30, về cơ bản đảm bảo chất lượng thống kê các thủ tục hành chính.
Ngày 06/8/2009, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 1171/QĐ-BNV Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn đã nhấn nút Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trên Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ.

;
Bộ trưởng Trần Văn Tuấn giới thiệu Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
;
Bộ trưởng Trần Văn Tuấn trao tặng và báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòngChính phủNguyễn Xuân Phúc, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chínhcủa Thủ tướng Chính phủ Bộ thủtục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ với tổng số 180 thủ tục hành chính và hồ sơ của từng thủ tục hành chính. Mỗi một thủ tục hành chính đã được xác định rõ và cụ thể về các nội dung và yêu cầu đặt ra theo quy định của Đề án 30. Cụ thể, các thủ tục hành chính được thống kê phân loại như sau:
+ 42 thủ tục thuộc lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ,
+ 58 thủ tục thuộc lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng,
+ 49 thủ tục thuộc lĩnh vực Tôn giáo,
+ 09 thủ tục thuộc lĩnh vực Cơ yếu,
+ 06 thủ tục thuộc lĩnh vực Công chức viên chức,
+ 09 thủ tục thuộc lĩnh vực Tổ chức – Biên chế,
+ 02 thủ tục thuộc lĩnh vực Văn thư lưu trữ,
+ 05 thủ tục thuộc lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
Phân loại theo cấp xử lý thủ tục hành chính, trong tổng số 180 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ, có 88 thủ tục thực hiện ở cấp Trung ương, 49 thủ tục thực hiện ở cấp tỉnh, 33 thủ tục thực hiện ở cấp huyện, 10 thủ tục thực hiện ở cấp xã.
Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn nhấn mạnh: Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ hôm nay là kết quả của hơn 2 năm thực hiện Đề án 30, là kết quả có được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn sát sao, kịp thời, cụ thể của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trong từng giai đoạn, đối với từng công việc cần làm để thực hiện Đề án 30 tại các Bộ, ngành, địa phương. Kết quả này cũng có phần đóng góp, nỗ lực của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ - đặc biệt là các đơn vị có thủ tục hành chính cần thống kê theo yêu cầu của Đề án 30;Chúng ta rất vui mừng phấn khởi trước thành quả đã đạt được trong giai đoạn 1 thực hiện Đề án 30: đảm bảo đúng tiến độ và về cơ bản đảm bảo chất lượng thống kê các thủ tục hành chính theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, góp phần vào kết quả chung thực hiện Đề án 30. Với tinh thần đó, chúng ta bước vào giai đoạn 2 thực hiện Đề án: rà soát đề xuất phương án đơn giản hoá các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Đây là giai đoạn có nhiều công việc khó khăn và nặng nề hơn so với giai đoạn 1, nhưng với những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 1 chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành tốt công việc rà soát các thủ tục hành chính đúng với yêu cầu mà Đề án đặt ra.
Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Bộ Nội vụ là cơ quan thứ tư công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ trong phạm vi toàn quốc. Việc công bố này được thực hiện sớm hơn so với thời gian quy định là 8 ngày ( hạn chốt theo chỉ đạo của Thủ tướng là trước ngày 15/8/2009 các Bộ, ngành công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý); Tới đây, trong tháng 9/2009, Chính phủ sẽ công khai Bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính ở 4 cấp chính quyền (cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) trên Internet phục vụ người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đây là một sự kiện đánh dấu những nỗ lực mới của Chính phủ trong lộ trình cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính. Việc công khai Bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính nói chung và Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ thể hiện ý chí và cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, giúp giảm thiểu các chi phí xã hội.

;
Chánh Văn phòng Bộ, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30của Bộ Nộivụ Nguyễn Xuân Bình trình bày Báo cáo Tình hình và kết quả triển khai giai đoạn I Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính (Đềán 30) tại Bộ Nội vụ
Tại buổi Lễ, Chánh Văn phòng Bộ, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Nội vụ Nguyễn Xuân Bình đã trình bày Báo cáo Tình hình và kết quả triển khai giai đoạnI Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính (Đề án 30) tại Bộ Nội vụ.
Một số hìnhảnh tại buổilễ

;
Quang cảnh buổi Lễ
;
Bộ thủtục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trên Trang thông tin điện tử củaBộ Nội vụđược thể hiện tại buổi Lễ
Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ được đăng toàn bộ trên kênh thông tin Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30) trên Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ.
Theo http://www.moha.gov.vn