tin trong ngành

Ngày 20/8/2010 (thứ 6) Sở Nội vụ Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Nội vụ, đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất và kỷ niệm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước
Ngày đăng 17/08/2010 | 12:00 AM  | View count: 1577

Nội dung, chương trình:

1. Nội dung Hội nghị điển hình tiên tiến ngành nội vụ giai đoạn 2005 - 2010 và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

2. Thành phần:

- Mời các đồng chí lãnh đạo: Bộ Nội vụ, Ban TĐKT TW, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; Ban Tổ chức Thành ủy, Đảng ủy Khối.

- Trưởng Phòng Nội vụ các quận, huyện, thị xã; Chánh Văn phòng hoặc Trưởng phòng tổ chức cán bộ các Sở, ban, ngành; lãnh đạo một số Tổng công ty.

- Các đồng chí nguyên Trưởng, Phó trưởng Ban Tổ chức chính quyền; nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí nguyên là Trưởng, Phó trưởng ban: Tôn giáo, Thi đua khen thưởng; Trung tâm Lưu trữ qua các thời kỳ đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác.

- Cán bộ, công chức Sở Nội vụ, gồm: Lãnh đạo Sở, Trưởng, phó đơn vị và trưởng phòng các đơn vị trực thuộc; Trưởng, Phó trưởng phòng và công chức, nhân viện khối Văn phòng Sở.

3. Thời gian:buổi sáng, bắt đầu từ 8 giờ 00, ngày 20/8/2010 (thứ sáu)

4. Địa điểm: Hội trường Thành ủy - Số 1, Trần Phú, Hà Đông.